«

»

Роздрукувати Запись

Звіт з проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради надано Звіт з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, які надавалися в 2016 році. Внутрішню оцінку якості соціальних послуг територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради було проведено за період з 01 січня 2016р по 01січня 2017р.

Проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг наданих терцентром здійснюється відповідно до Наказу Мінсоцполітики України № 904 від 27.12.13р.

     Наказом по  територіальному центру № 101-к від 25 лютого 2014 року створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

     Територіальний центр використовує такі методи оцінки як опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг. В опитуванні взяли участь 190 отримувачів соціальної послуги допомога вдома. У 2016 році соціальними працівниками відділення соціальної допомоги вдома проведено 259 контрольних виходів до підопічних осіб, за результатами оформлені відповідні акти. Опитування отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації проводилось в усній формі, прийняло участь 39 осіб.

         При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг в терцентрі  застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.      

      Адресність та індивідуальний підхід:

      Всі особові справи підопічних оформлені з додержанням Державних стандартів догляду вдома та соціальної адаптації.

      Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуг відповідно до вимог Державних стандартів, а саме: через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги та повторно щокварталу соціальної послуги соціальної адаптації, для соціальної послуги догляд вдома через півроку.

      Складені індивідуальні плани відповідають індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг. Відповідно до потреб було переглянуто та уточнено 97 індивідуальних планів надання соціальної послуги догляд вдома.

      Результативність: 

      Проведено опитування щодо рівня задоволеності соціальними послугами, чи покращився емоційний, психологічний, фізичний стан отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. В результаті опитування отримано схвальні відгуки та виявлено позитивні зміни. В ході опитування виявлено 15 отримувачів соціальних послуг, що задоволені не в повній мірі. 

       За період проведення оцінки якості була 1 скарга стосовно недотримання графіку відвідувань соціальним робітником. Проведені заходи щодо посилення контролю внутрішнього розпорядку терцентру.

      Своєчасність: 

      Оформлення документів виконується відповідно чинного законодавства.     Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем соціальної послуги та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги.

       На підставі визначених індивідуальних потреб та складеного індивідуального плану укладається  договір.

       Під час перевірок роботи надавачів соціальних послуг спеціалістами територіального центру було виявлено відсутність другого екземпляру договору. Недоліки усунені: наявність 2 екземпляру у споживача соцпослуг підтверджує оформлена письмова розписка. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі та графіку обслуговування. Всі договори щодо надання соціальної послуги підписані у двосторонньому порядку. 

      Документи поновлюються згідно графіку протягом року та потреб підопічних.  

 

      Доступність та відкритість:

      Терцентр знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням.

      Територіальний центр обладнано пандусом та кнопкою виклику, шо є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

      На інформаційних стендах територіального центру розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги.

      Повага до гідності отримувача соціальної послуги:

      Під час проведення опитування та згідно проведених перевірок отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників терцентру.

    Працівники територіального центру ввічливо та коректно  ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.

      Професійність: 

      Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

  Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

    В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

      Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

     Працівники, що надають  соціальну послугу вдома забезпечені велосипедами частково, халатами.

       Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Директор територіального центру                                    О.А.Ковалевська

 

 

 

 

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?p=3170