«

»

Роздрукувати Запись

Звіт про роботу управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради за 9 місяців 2017 року

 Протягом року управління праці виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України складено 51 соціальних паспорти на демобілізованих військовослужбовців із зони АТО.

Прийнято  8785 заяви (у 2016 році —  14574заяв) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч. 2819 (у 2016 році — 6575) – надання субсидії, 782 (у 2016 році – 1424) – надання допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505), 2014 (у 2016 році –2512) –малозабезпечені сім’ї.

Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом  січня-вересня 2017 року з державного бюджету  та місцевого бюджету використано 238102,1 тис. грн., за аналогічний період минулого року  –  161378,1 тис. грн.  (+76724,0тис. грн. або на 47,5% більше)

Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства

№з\п Показник за 9 місяців 2016 р. за 9 місяців 2017 р. Відхилення,

 

+ / — %
Розділ І. Державний бюджет
Соціальні допомоги
1 ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»:
допомога по вагітності та пологам, осіб 206 183 -23 -11,2
сума, тис. грн. 319,0 311,6 -7,4 -2,3
одноразова допомога при народженні дитини, осіб 1350 1365 15 1,1
сума, тис. грн. 15900,2 16365,5 465,3 2,9
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, осіб 133 8 125 -94,0
сума, тис. грн. 200,6 29,3 -171,3 -85,4
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб 53 73 20 37,7
сума, тис. грн. 2334,8 2523,4 188,6 8,1
допомога одиноким матерям, осіб 870 858 -12 -1,4
сума, тис. грн. 8116,1 9760,9 1644,8 20,3
допомога при усиновленні, осіб 3 5 2 66,7
сума, тис. грн. 28,4 79,1 50,7 178,5
2 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
осіб 931 835 -96 -10,3
сума, тис. грн. 14498,5 16672,2 2173,7 15,0
3 Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
осіб 49 34 -15 -30,6
сума, тис. грн. 255,5 291,9 36,4 14,2
4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
осіб 533 537 4 0,8
сума, тис. грн. 6745,6 7519,9 774,3 11,5
5 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та інвалідам»
осіб 111 129 18 16,2
сума, тис. грн. 1464,7 1433,8 -30,9 -2,1
6 ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
Осіб 58 58 0 0
сума, тис. грн. 826,2 927,4 101,2 12,2
7 ЗУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку»
осіб 402 449 47 11,7
сума, тис. грн. 73,4 109,4 36,0 49,0
8 Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування:
— прийомна сім’я, осіб 7 5 -2 -28,6
сума, тис. грн. 441,8 340,7 -101,1 -22,9
— будинок сімейного типу, осіб 4 4 0 0
сума, тис. грн. 760,7 862,5 101,8 13,4
9 Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня»
осіб 0 0 0 0
сума, тис. грн. 0 0 0 0
10 Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505
Сімей 604 558 -46 -7,6
осіб 871 822 -49 -5,6
сума, тис. грн. 8217,1 6863,8 -1353,3 -16,5
Всього соціальні допомоги, осіб 5314 5101 -213 -4,0
сума, тис. грн. 60182,6 64091,4 3908,8 6,5
Житлові субсидії
11 За призначенням звернулось осіб, з них 4016 2819 -1197 -29,8
вперше 1129 367 -762 -67,5
12 Призначено житлової субсидії, осіб 13889 19255 5366 38,6
сума, тис. грн. 64141,6 115305,5 51163,9 79,8
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб 290 277 -13 -4,5
сума, тис. грн. 581,3 813,4 232,1 39,9
Всього призначено субсидій, осіб 15866 19532 3666 23,1
сума, тис. грн. 64141,6 116118,9 51977,3 81,0
профінансовано, тис. грн. 96782,1 163521,4 66739,3 69,0
заборгованість, тис. грн. 825,0 22826,4 22001,4 2666,8
13 Конфліктною комісією розглянуто звернень: 1160 987 -173 -14,9
— з питань призначення житлової субсидії 1016 834 -182 -17,9
— з питань призначення допомоги 144 153 9 6,2
14
15 Призначено усі види державної соціальної допомоги 4710 4543 -167 -3,5
Пільги
16 На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків 16421 16019 -402 -2,4
17 Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим особам, дітям війни
житлово-комунальні послуги, осіб 2455 1881 -574 -23,4
нараховані, тис. грн. 7873,7 3889,5 -3984,2 -50,6
профінансовано, тис. грн. 5506,1 3172,8 -2333,3 -42,4
заборгованість, тис. грн. 4589,0 716,7 -3872,3 -84,4
тверде паливо та скр. бал. газ, осіб 9 11 2 22,2
нараховані, тис. грн. 10,5 18,5 8,0 76,2
профінансовано, тис. грн. 9,2 16,7 7,5 81,5
заборгованість, тис. грн. 1,3 1,8 0,5 38,5
інші пільги, осіб 0 0 0 0
в т.ч. кап.ремонт 0 0 0 0
нараховані, тис. грн. 0 0 0 0
в т.ч. кап.ремонт 0 0 0 0
профінансовано, тис. грн. 0 0 0 0
в т.ч. кап.ремонт 0 0 0 0
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
в т.ч. кап.ремонт 0 0 0 0
18 Пільги особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
житлово-комунальні послуги, осіб 104 87 -17 -16,3
нараховані, тис. грн. 236,8 111,9 -124,9 -52,7
профінансовано, тис. грн. 185,2 83,7 -101,5 -54,8
заборгованість, тис. грн. 119,5 28,2 -91,3 -76,4
тверде паливо та скр. бал. газ, осіб 2 2 0 0
нараховані, тис. грн. 1,5 2,2 0,7 46,7
профінансовано, тис. грн. 1,5 2,2 0,7 46,7
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
інші пільги, осіб 0 0 0 0
нараховані, тис. грн. 0 0 0 0
профінансовано, тис. грн. 0 0 0 0
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
19 Пільги ветеранам ВС, ОВС, пенсіонерам силових структур
житлово-комунальні послуги, осіб 273 229 -44 -16,1
нараховані, тис. грн. 500,7 319,1 -181,6 -36,3
профінансовано, тис. грн. 378,3 247,7 -130,6 -34,5
заборгованість, тис. грн. 274,8 71,4 -203,4 -74,0
тверде паливо та скр. бал. газ, осіб 0 0 0 0
нараховані, тис. грн. 0 0 0 0
профінансовано, тис. грн. 0 0 0 0
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
20 Пільги багатодітним сім’ям
житлово-комунальні послуги, осіб 363 189 -174 -47,9
нараховані, тис. грн. 482,6 198 -283,9 -58,8
профінансовано, тис. грн. 325,3 162,3 -163,0 -50,1
заборгованість, тис. грн. 288,0 36,4 -251,6 -87,4
тверде паливо та скр. бал. газ, осіб 8 11 3 37,5
нараховані, тис. грн. 6,5 12,0 5,5 84,6
профінансовано, тис. грн. 6,5 8,7 2,2 33,8
заборгованість, тис. грн. 0 3,3 3,3 100
21 Пільги на послуги зв’язку
осіб 0 0 0 0
нараховані, тис. грн. 0 0 0 0
профінансовано, тис. грн. 0 0 0 0
заборгованість, тис. грн. 27,4 0 -27,4 -100
Встановлено телефонів 0 0 0 0
Всього користувалися пільгою, осіб 3214 2110 -1104 -34,3
нараховані пільги, тис. грн. 9112,3 4551,9 -4560,4 -50,0
профінансовано, тис. грн. 6412,1 3694,1 -2718,0 -42,4
заборгованість, тис. грн. 5272,6 857,8 -4414,8 -83,7
Повернуто в бюджет, тис. грн. 56,1 75,9 19,8 35,3
Соціальний захист інвалідів, ветеранів війни
22 Кількість інвалідів 2989 2945 -44 -1,5
Кількість дітей-інвалідів, в т.ч 150 125 -25 -16,7
переміщених 20
Кількість ветеранів війни 1423 1537 +114 8,0
Кількість ветеранів праці 7765 5577 -2188 -28,2
23 Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб 1655 1553 -102 -6,2
сума, тис. грн. 1536,0 1824,9 288,9 18,8
24 Матеріальна допомога з державного бюджету, осіб 22 13 -9 -40,9
сума, тис. грн., з них 12,095 8,344 -3,751 -31,0
Інвалідам, осіб 6 2 -4 -66,7
на суму, тис. грн. 3,342 1,280 -2,062 —61,7
Пенсіонерам за віком, осіб 16 11 -5 -31,2
на суму, тис. грн. 8,753 7,064 -1,689 -19,3
25 Виплачено допомогу на поховання інвалідів війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб 13 20 +7 53,8
сума, тис. грн. 29,578 65,047 +35,469 119,9
26 Влаштовано до будинку-інтернату, осіб 7 7 0 0
27

 

 

 

 

 

Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики, з них: 26 7 -19 -73,1
Учасники АТО 1 0 -1 -100
Інваліди війни 4 0 -4 -100
Учасники бойових дій 3 1 -2 -66,7
Учасники війни 0 0 0 0
Інваліди загального захворювання 13 4 -9 -69,2
Інваліди — спинальники 5 0 -5 -100
Супроводжуючі особи 0 0 0 0
Сім’ї померлих (загиблих) 0 2 +2 100
28 Закуплено санаторно-курортні путівки за рахунок обласного бюджету, шт. 98 78 -20 -20,4
сума, тис. грн., з них: 718,044 586,242 -131,802 -18,4
Інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства, осіб 58 66 +8 13,8
сума, тис. грн. 430,827 491,616 +60,789 14,1
29 Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. 99 56 -43 -43,4
інвалідними візками 19 10 -9 -47,4
засобами малої механізації 42 13 -29 -69,0
палицями, милицями 38 33 -5 -13,2
спеціальними засобами для спілкування 0 0 0 0
30 Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів 257 328 +71 27,6
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації 128 156 +28 21,9
31 Забезпечено пільговими автомобілями, осіб 0 0 0 0
32 Направлено на навчання інвалідів 0 1 +1 100
33 Занесена інформація з ІПР до ЦБІ 539 388 -151 -28,0
34 Компенсаційні виплати інвалідам:
за невикористану санаторно-курортну путівку інвалідам війни, осіб 54 32 -22 -40,7
сума, тис. грн. 25,200 12,320 -12,88 -51,1
за невикористану санаторно-курортну путівку інвалідам з/з, осіб 24 15 -9 -37,5
сума, тис. грн. 6,300 4,180 -2,12 -33,7
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб 27 22 -5 -18,5
сума, тис. грн. 6,536 5,842 -0,694 -1,1
транспортне обслуговування, осіб 35 14 -21 -60,0
сума, тис. грн. 11,216 5,259 -5,957 -53,1
Соціальний захист Чорнобильців
35 На обліку перебуває осіб, в т.ч.: 386 382 -4 -1,0
1 категорії 152 153 +1 0,7
2А категорії 57 53 -4 -7,0
2Б категорії 4 4 0 0
3а категорії 35 35 0 0
3Б категорії 50 51 +1 2,0
вдови 37 39 +2 5,4
діти 51 47 -4 -7,8
36 Закуплено санаторно-курортні путівки за рахунок коштів державного бюджету, осіб 45 30 -15 -33,3
сума, тис. грн. 211,146 188,659 -22,487 -10,6
Виплачені компенсації, в т.ч.
на харчування дорослим, осіб 213 206 -7 -3,3
сума., тис. грн. 656,754 640,337 -16,417 -2,5
На оздоровлення., осіб 231 207 -24 -10,4
сума., тис. грн. 23,095 17,123 -5,972 -25,9
за проїзд., осіб 0 0 0 0
сума., тис. грн. 0 0 0 0
батькам, які втратили годувальника 0 0 0 0
сума, тис. грн. 0 0 0 0
 члену сім’ї, які втратили годувальника 2 2 0 0
сума, тис. грн. 15,172 15,172 0 0
за шкоду, заподіяну здоров’ю 2 2 0 0
сума, тис. грн. 0,284 0,19 -0,094 -33,1
Зубопротезування, осіб 12 9 -3 -25,0
сума, тис. грн. 12,417 12,438 0,021 0,2
Забезпечено ліками, осіб 152 87 -65 -42,8
сума, тис. грн. 117,914 100,478 -17,436 -14,8
Розділ ІІ. Місцевий бюджет
37 Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб 141 147 6 4,3
виплачено, тис. грн. 202,3 229,6 27,3 13,5
в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 0 0 0 0
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
38 Надання матеріальної допомоги, осіб 323 284 -39 -12,1
сума, тис. грн., в т.ч.: 168,851 206,390 +37,539 22,2
згідно Комплексної програми соціального захисту (п.3.1) 257 230 -27 -10,5
сума, тис. грн. 144,080 186,131 +42,051 29,2
звільненим особам 6 5 -1 -16,7
сума, тис. грн. 0,604 0,504 -0,100 -16,6
на поховання, осіб 60 49 -11 -18,3
сума, тис. грн. 24,167 19,755 -4,412 -18,3
39 Надано матеріальної допомоги (п.3.2) за списками громадських організацій, осіб 68 13 -55 -80,9
сума, тис. грн., в т.ч. 12,144 7,156 -4,988 -41,1
а) Рада ветеранів, День Перемоги 68 13 -55 -80,9
сума, тис. грн., в т.ч.: 12,144 7,156 -4,988 -41,1
ювілярам 100 річні, осіб 2 2 0 0
сума, тис. грн. 0,605 0,605 0 0
90 і більше років, осіб 52 0 -52 -100
сума, тис. грн. 5,241 0 -5,241 -100
активістам, осіб 13 11 -2 -15,4
сума, тис. грн. 6,148 6,551 +0,403 6,6
до Дня партизанської слави, осіб 1 0 -1 -100
сума, тис. грн. 0,150 0 -0,15 -100
б) Спілка Чорнобиль України, вдови 0 0 0 0
сума, тис. грн. 0 0 0 0
Діти-сироти 0 0 0 0
сума, тис. грн. 0 0 0 0
40 Надано матеріальної допомоги (п.3.3) за списками виконавчого комітету, 25 20 -5 -20,0
сума, тис. грн. 17,621 12,074 -5,547 -31,5
п.3.3.3 дітям-сиротам випускникам, осіб 8 2 -6 -75,0
сума, тис. грн., 8,063 2,016 -6,047 -79,5
п.3.3.7 спортсменам інвалідам-візочникам 2 2 0 0
сума, тис. грн. 2,007 2,007 0 0
п.3.3.4 багатодітним родинам 13 13 0 0
сума, тис. грн. 6,551 6,551 0 0
п.3.3.2 сім’ї, в яких 2-є і більше дітей інвалідів 2 3 +1 50,0
сума, тис. грн. 1,0 1,5 +0,5 50,0
41 Головам квартальних комітетів 52 0 -52 -100
сума, тис. грн. 57,3 0 -57,300 -100
42 Надано матеріальної допомоги (п.3.5 АТО) 47 30 -17 -36,2
сума, тис. грн. 93,952 60,000 -33,952 -36,1
43 п. 3.6 надано матеріальної допомги тяжко хворим на гемодіаліз, осіб 3 0 -3 -100
сума, тис. грн. 100,00 0 -100,000 -100
Всього матеріальної допомоги 518 347 -171 -33,0
сума, тис. грн. 449,868 285,620 -164,248 -36,5
44 Надана фінансова підтримка громадським організаціям, в т.ч.: 52,614 47,746 -4,868 -9,25
Рада Ізюмської міської організації ветеранів: 25,014 19,946 -5,068 -20,26
проведення вогників до Дня визволення м.Ізюм (лютий) 7,000 9,946 2,946 42,1
проведення вогників до Дня Перемоги по мікрорайонах (травень) 8,170 10,000 1,830 22,4
придбання тортів та квітів для поздоровлення ювілярів 6,844 0 -6,844 -100
Благодійні обіди по мікрорайонах 3,000 0 -3,000 -100
залишок коштів на рахунку 0 0 0 0
«Спілка Чорнобиль України»: 19,600 12,8 -6,8 -34,69
відзначення Дня Чорнобильської трагедії 16,400 8,0 -8,4 -51,2
перевезення дітей на медичне обстеження 3,200 4,8 -1,6 -50,0
«Спілка воїнів-інтернаціоналістів» 8,000 15,000 7,000 87,5
відзначення Дня виводу військ з Афганістану (лютий) 8,00 6,500 -1,500 -18,8
Відзначення Дня Перемоги 0 5,500 5,500 100
Придбання кубків, статуеток, господарських товарів 0 3,000 3,000 100
45 Пільгове перевезення
нараховані, тис. грн. 108,2 349,5 241,3 223,0
профінансовано, тис. грн. 108,2 349,5 241,3 223,0
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
46 пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору 12 12 0 0
нараховані, тис. грн. 1,9 2,2 0,3 15,8
профінансовано, тис. грн. 1,7 2,2 0,5 29,4
заборгованість, тис. грн. 0,2 0 -0,2 -100
47 Пільги на послуги зв’язку
осіб 0 0 0 0
нараховані, тис. грн. 0 0 0 0
профінансовано, тис. грн. 0 27,4 27,4 100
заборгованість, тис. грн. 27,4 0 -27,4 -100
Встановлено телефонів 0 0 0 0
48 Закуплено санаторно-курортні путівки для ліквідаторів ЧАЕС ІІ кат, осіб 12 2 -10 -83,3
сума, тис. грн. 70,488 13,752 -56,738 -80,5
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету 683,07 726,218 43,148 6,3
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин
49 Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 5686,0 5964,4 -278,4 -4,9
50 Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання 15 34 +19 126,7
Виявлено тіньових робочих місць 0 13 +13 100
Легалізовано робочих місць 0 13 +13 100
51 Проведено засідань Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення 2 8 +6 300
52 Кількість суб’єктів господарської діяльності, по яких матеріали перевірок направлені до: 0 1 +1 100
територіальної прокуратури 0 0 0 0
територіальної держінспекції праці 0 1 +1 100
53 Програма зайнятості
Працевлаштовані безробітних 1797 1959 +162 9,0
Професійна підготовка 532 495 -37 -6,9
Громадські роботи 863 981 +118 13,7
Рівень безробіття, % 4,3 4.81 +0,51 11,9
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць
54 Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них: 18 18 0
з питань охорони праці 18 18 0
 з питань атестації робочих місць за умовами праці        5 6 +1 20,0
Виявлено порушень, з них 3 4 +1 33,3
усунені 3 4 +1 33,3
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій
55 Призначено нових справ УПФУ 309 295 -14 -4,5
Проведено перерахунків УПФУ 250 820 +570 228,0
Перевірено пенсійних справ: 543 1097 +554 102,0
нових 300 279 -21 -7,0
перерахунків 243 818 +575 236,6
Виявлено порушень, кількість справ 1 2 +1 100
недоплата, грн. 0 0 305,71 100
переплата, грн. 0 0 0 0
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів
56 Складено актів, в т.ч. для призначення 3222 4469 1247 38,7
житлової субсидії 1213 925 -288 -23,7
ДСД малозабезпеченим сім’ям 2009 3544 1535 76,4
57 Перевірено справ, з них 7840 15676 7836 99,9
житлові субсидії 5833 13281 7448 127,7
соціальної допомоги 2007 2395 388 19,3
виявлено порушень, з них 28 40 12 42,9
по житлових субсидіях 14 20 6 42,9
по соціальних допомога, в т.ч. 14 20 6 42,9
переміщені 13 18 5 38,5
довідки про доходи 0 0 0 0
Сума надміру виплачених коштів, тис грн 142,47 215,73 73,26 51,4
Житлової субсидії 13,5 90,77 77,27 572,4
Соціальної допомоги, в т .ч. 128,97 124,96 -4,01 -3,1
переміщені 128,73 122,25 -6,48 -5,0
Сума повернутих коштів до державного бюджету 66,90 143,96 77,06 115,2
Житлової субсидії 11,6 47,9 36,3 312,9
Соціальної допомоги 55,3 96,06 40,76 73,7
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг
Соціальне обслуговування
58 Кількість прийнятих заяв на обслуговування тер центром 148 247 99 66,9
Всього отримують послуги, в т.ч. осіб 2563 1811 -752 -29,7
Відділенням допомоги вдома 556 469 -87 -25,6
Відділенням соціально-побутової адаптації 1192 311 -881 -73,9
Відділенням грошової та натуральної допомоги 786 1031 245 31,2
Надано соціальних послуг 144781 128883 -15898 -11,0
Встановлення статусу та видача посвідчень
59 Статус: Ветеран праці 33 40 7 33,3
Інвалід війни 3 4 1 33,3
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 3 7 4 133,3
Учасник війни 0 0 0 0
60 Видано посвідчень: Ветеран праці 33 46 13 39,4
Інвалід війни 9 12 3 33,3
Вкладки до посвідчення ІВВВ 15 7 -8 -53,3
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 5 7 2 40,0
Учасник війни 0 1 1 100,0
Листи талонів на проїзд 15 6 -9 -60,0
Дитина з багатодітної сім’ї 133 82 -51 -38,3
Батьки з багатодітної сім’ї 73 24 -49 -67,1
Робота з багатодітними сім’ями
61 Кількість сімей 204 208 4 2,0
Кількість дітей з багатодітних сімей 673 684 11 1,6
Кількість заяв на встановлення статусу 24 22 -2 -8,3
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» 0 0 0 0
62 Робота з внутрішньо переміщеними особами
Видано довідок про взяття на облік 615 х Х
Скасовано дію довідок 264 х Х
Розділ VІІ. Утримання управління
63 Заробітна плата 2893,3 3535,0 641,7 22,2
Нарахування на заробітну плату 639,6 771,7 132,1 20,6
64 Оплата за теплопостачання 25,4 86,4 61,0 240,2
Оплата за водопостачання та водовідведення 4,5 3,2 -1,3 -28,9
Оплата за електроенергію 39,3 46,3 7,0 17,8
Інші комунальні послуги 0
65 Предмети, матеріали, обладнання 71,7 117,2 45,5 63,5
66 Оплата послуг (крім комунальних) 14,0 29,1 15,1 107,8
67 Інші видатки 0 4,7 4,7
68 Видатки на відрядження 5,5 9,0 3,5 63,6
Всього на утримання 3693,3 4602,6 909,3 24,6
                         

 

 

Начальник управління                                                                                        Н.Петрова

 

 

Руденко, 2-21-74

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?p=3328