«

»

Роздрукувати Запись

Управління звітує про роботу у 2018 році

             Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань соціально-трудових відносин тощо. 

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України складено 139 (у 2017 році — 117) соціальних паспорти на демобілізованих військовослужбовців із зони АТО.

Прийнято 19111 заяв (у 2017 році – 15222 заяви) від громадян, які звернулися до управління з питання надання усіх видів державної соціальної допомоги, в т. ч. 8492 (у 2017 році -4763) – надання субсидії, 1116 (у 2017 році – 1122) – надання допомоги переміщеним особам (ПКМУ 505), 2432 (у 2017 році – 2601) –малозабезпечені сім’ї, 3148 (у 2017 році – 2846) заяви на монетизацію субсидії.

Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом  2018 року з державного бюджету  та місцевого бюджету використано 279955,2 тис. грн., за аналогічний період минулого року  –  287264,9 тис. грн.  (-7309,7 тис. грн. або на 2,5%  менше).

Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства

№з\п Показник за

2017 р.

за

2018 р.

Відхилення,

 

+ / — %
Розділ І. Державний бюджет
Соціальні допомоги
1 ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»:
допомога по вагітності та пологам, осіб 253 197 -56 -22,1
сума, тис. грн. 433,0 342,6 -90,4 -20,9
одноразова допомога при народженні дитини, осіб 1337 1087 -250 -18,7
сума, тис. грн. 21721,0 17422,7 -4298,3 -19,8
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, осіб 5 0 -5 -100
сума, тис. грн. 29,3 0 -29,3 -100
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб 83 76 -7 -8,4
сума, тис. грн. 3505,8 3863,3 357,5 10,2
допомога одиноким матерям, осіб 875 796 -79 -9,0
сума, тис. грн. 13081,8 14603,9 1522,1 11,6
допомога при усиновленні, осіб 7 7 0 0
сума, тис. грн. 145,3 155,7 10,4 7,2
2 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
осіб 868 817 -51 -5,9
сума, тис. грн. 22101,5 22600,9 499,4 2,3
3 Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
осіб 30 26 -4 -13,3
сума, тис. грн. 364,8 266,4 -98,4 27,0
4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
осіб 534 549 15 2,8
сума, тис. грн. 10293,3 11447,4 1154,1 11,2
5 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю»
осіб 139 179 40 28,8
сума, тис. грн. 2033,0 3032,2 999,2 49,1
6 Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію
осіб 0 31 31 100
сума, тис. грн. 0 187,6 187,6 100
7 ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
Осіб 63 60 -3 -4,8
сума, тис. грн. 1253,8 1339,1 85,3 6,8
8 ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку»
осіб 477 626 149 31,2
сума, тис. грн. 151,4 208,4 57,0 37,6
9 Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування:
— прийомна сім’я, осіб 6 6 0 0
сума, тис. грн. 476,9 768,3 291,4 61,1
— будинок сімейного типу, осіб 3 2 -1 -33,3
сума, тис. грн. 1140,4 905,8 -234,6 -20,6
10 Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня»
осіб 1 0 -1 -100
сума, тис. грн. 16,0 0 -16,0 -100
11 Монетизація субсидії
осіб 2846 3148 304 10,7
сума, тис. грн. 1768,6 1951,9 183,4 10,4
12 Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505
Сімей 527 535 8 1,5
осіб 779 783 4 0,5
сума, тис. грн. 9119,4 10035,6 916,2 10,0
Всього соціальні допомоги, осіб 8054 8142 88 1,1
сума, тис. грн. 87627,3 89131,8 1504,5 1,7
Житлові субсидії
13 За призначенням звернулось осіб, з них 4763 8063 3300 69,3
вперше 686 359 -327 -47,7
14 Призначено житлової субсидії, осіб 20869 19511 -1358 -6,5
сума, тис. грн. 189966,0 121698,8 -68267,2 -35,9
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб 307 271 -36 -11,7
сума, тис. грн. 888,2 896,6 8,4 0,9
Всього призначено субсидій, осіб 21176 19782 -1394 -6,7
сума, тис. грн. 190854,2 122595,4 -68258,8 -35,8
профінансовано, тис. грн. 187767,5 173550,7 -14216,8 -7,6
заборгованість, тис. грн. 73315,5 22342,5 -50973,0 -69,5
15 Конфліктною комісією розглянуто звернень: 1838 4545 2707 147,3
— з питань призначення житлової субсидії 1813 4324 2511 138,5
— з питань призначення допомоги 255 221 -4 -1,8
16 Призначено усі види державної соціальної допомоги 5471 5197 -274 -5,0
Встановлення статусу та видача посвідчень
17 Статус: Ветеран праці 65 59 -6 -9,2
Особа з інвалідністю внаслідок війни 4 12 8 200
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 7 9 2 28,6
Учасник війни 0 2 2 100
Видано посвідчень: Ветеран праці 73 65 -8 -11,0
Особа з інвалідністю внаслідок війни 18 37 19 105,6
Вкладки до посвідчення ІВВВ 13 13 0 0
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 9 15 6 66,7
Учасник війни 1 6 5 500
Листи талонів на проїзд 9 8 -1 -11,1
Пільги
18 На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків 16048 15559 -489 -3,0
19 Пільги житлово-комунальні послуги
осіб 2311 2868 557 24,1
нараховані, тис. грн. 6287,2 8366,8 2079,6 33,1
профінансовано, тис. грн. 5509,3 7718,3 2209,0 40,1
заборгованість, тис. грн. 777,9 648,5 -129,4 -16,6
20 Пільги на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу
осіб 30 31 1 3,3
нараховані, тис. грн. 42,1 40,8 -1,3 -3,1
профінансовано, тис. грн. 42,1 40,8 -1,3 -3,1
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
Всього користувалися пільгою, осіб 2341 2899 558 23,8
нараховані пільги, тис. грн. 6329,3 8407,6 2078,3 32,8
профінансовано, тис. грн. 5551,4 7759,1 2207,7 39,8
заборгованість, тис. грн. 777,9 648,5 -129,4 -16,6
Повернуто в бюджет, тис. грн. 102,7 59,6 -43,1 -42,0
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій
21 Кількість інвалідів 2959 2812 -147 -5,0
Кількість дітей з інвалідністю 149 148 -1 -0,7
Кількість ветеранів війни 1537 1407 -130 -8,5
Кількість ветеранів праці 5577 5232 -345 -6,2
22 Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб 1553 1459 -94 -10,0
сума, тис. грн. 1824,9 1869,3 44,4 2,4
23 Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб 18 33 15 83,3
сума, тис. грн. 24,997 65,295 40,298 161,2
24 Матеріальна допомога з державного бюджету, осіб 17 27 10 58,8
сума, тис. грн., з них 11,0 18,979 7,979 72,5
Особам з інвалідністю, осіб 3 6 3 100
на суму, тис. грн. 1,9 4,192 2,292 153,8
Пенсіонерам за віком, осіб 14 21 7 50,0
на суму, тис. грн. 9,1 14,787 5,687 62,5
25 Виплачено допомогу на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб 23 23 0 0
сума, тис. грн. 76,192 95,286 19,094 25,1
26 Влаштовано до будинку-інтернату, осіб 8 11 3 37,5
27

 

 

 

 

 

Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики, з них: 24 31 7 29,2
Учасники АТО 3 6 3 100
Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 6 5 500
Учасники бойових дій 2 0 -2 -100
Учасники війни 1 0 -1 -100
Особи з інвалідністю заг. захворювання 7 9 2 28,6
Особи з інвалідністю — спинальники 8 7 -1 -12,5
Супроводжуючі особи 0 1 1 100
Сім’ї померлих (загиблих) 2 2 0 0
28 надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб 78 147 69 88,5
сума, тис. грн., з них: 586,242 1010,058 423,816 72,3
особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства, осіб 67 124 57 85,1
сума, тис. грн. 498,186 842,516 344,33 69,1
Ветеранам війни, осіб 11 23 12 109,1
сума, тис. грн. 88,056 95,506 7,45 8,5
29 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету 0 12/28 12/28 100/100
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету 0 31,2 31,2 100
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб 0 2 2 100
сума, тис. грн. 0 16261,2 16261,2 100
30 Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. 147 189 42 28,6
інвалідними візками 16 44 28 175
засобами малої механізації 87 68 -19 -21,8
палицями, милицями 44 77 33 75
спеціальними засобами для спілкування 0 0 0 0
31 Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів 441 545 104 23,6
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації 184 163 -21 -11,4
32 Забезпечено пільговими автомобілями, осіб 0 0 0 0
33 Направлено на навчання осіб з інвалідністю 1 1 0 0
34 Занесена інформація з ІПР до ЦБІ 453 769 316 69,8
35 Компенсаційні виплати інвалідам:
за невикористану санаторно-курортну путівку особам з інвалідністю, осіб 98 25 -73 -75,0
сума, тис. грн. 36,9 8,3 -28,8 -78,0
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб 22 17 -5 -32,7
сума, тис. грн. 5,8 5,3 -0,2 -8,6
транспортне обслуговування, осіб 13 12 -1 -7,7
сума, тис. грн. 5,3 4,9 -0,4 -7,5
Соціальний захист Чорнобильців
36 На обліку перебуває осіб, в т.ч.: 380 381 1 0,3
1 категорії 153 156 3 2,0
2А категорії 53 53 0 0
2Б категорії 4 4 0 0
3а категорії 35 33 -2 -5,7
3Б категорії 51 51 0 0
вдови 38 41 3 7,9
діти 46 43 -3 -6,5
37 Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб 30 25 -5 -16,7
сума, тис. грн. 188,659 177,27 -11,389 -6,0
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб 21 32 11 52,4
сума, тис. грн. 125,432 240,676 115,244 91,9
Виплачені компенсації, в т.ч.
на харчування дорослим, осіб 205 201 -4 -1,9
сума., тис. грн. 840,288 836,963 -3,325 -0,4
На оздоровлення., осіб 240 248 8 3,3
сума., тис. грн. 39,1 39,9 0,8 2,0
 члену сім’ї, які втратили годувальника 2 3 1 50
сума, тис. грн. 15,172 22,758 7,586 50
за шкоду, заподіяну здоров’ю 3 4 1 33,3
сума, тис. грн. 0,24 0,379 0,139 57,9
Зубопротезування, осіб 9 8 -1 -11,1
сума, тис. грн. 12,438 16,358 3,92 31,5
Забезпечено ліками, осіб 118 147 29 24,6
сума, тис. грн. 134,691 173,252 38,561 28,6
Розділ ІІ. Місцевий бюджет 14
38 Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб 160 196 36 22,5
виплачено, тис. грн., 317,3 402,2 84,9 26,8
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
39 Надання матеріальної допомоги, осіб 402 425 23 5,7
сума, тис. грн., в т.ч.: 287,092 350,449 63,357 22,1
гостро-потребуючим верствам населення 233 295 62 26,6
сума, тис. грн. 178,629 260,815 82,186 46,0
екстремальна ситуація, осіб 65 13 -52 -80
сума, тис. грн. 43,753 32,0 -11,753 -26,9
звільненим особам 5 6 1 20
сума, тис. грн. 0,504 1,814 1,31 259,9
на поховання, осіб 58 76 18 31,0
сума, тис. грн. 22,977 38,280 15,303 66,6
 дітям-сиротам випускникам, осіб 2 0 -2 -100
сума, тис. грн. 2,016 0 -2,016 -100
активістам, осіб 11 0 -11 -100
сума, тис. грн. 6,551 0 -6,551 -100
100 річним 2 3 1 50
сума, тис. грн. 0,604 1,512 0,908 150,3
 багатодітним родинам, осіб 13 16 3 23,1
сума, тис. грн., 6,551 8,028 1,477 22,5
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб 3 2 -1 -33,3
сума, тис. грн., 1,500 1,0 -0,500 -33,3
спортсменам-візочникам з інвалідністю 2 0 -2 -100
сума, тис. грн., 2,007 0 -2,007 -100
сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А 8 14 6 75,0
сума, тис. грн. 4,0 7,0 3,0 75,0
40 Надано матеріальної допомоги учасникам АТО 39 69 30 76,9
сума, тис. грн. 78,0 138,0 60,0 76,9
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО, осіб 0 1 1 100
сума, тис. грн. 0 2,000 2,000 100
До Дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО, осіб 0 4 4 100
сума, тис. грн. 0 8,00 8,0 100
Всього матеріальної допомоги 441 499 58 13,2
сума, тис. грн. 365,092 498,449 133,357 36,5
41 Надана фінансова підтримка громадським організаціям, в т.ч.: 46,946 44,9 -5,046 -4,4
Рада Ізюмської міської організації ветеранів: 19,946 19,9 -0,046 -0,2
поздоровлення ювілярів 0 6,860 6,860 100
проведення вогників до Дня визволення м.Ізюм (лютий) 9,946 4,0 -5,946 -59,8
проведення вогників до Дня Перемоги по мікрорайонах (травень) 10,000 0 -10,0 -100
Солдатська каша (травень) 0 6,840 6,840 100
придбання квітів до святкових дат 0 1,9 1,9 100
придбання канцтоварів 0 0,300 0,300 100
«Спілка Чорнобиль України»: 15,000 15,000 0 0
відзначення Дня Чорнобильської трагедії 8,000 8,000 0 0
перевезення дітей на медичне обстеження 4,800 6,400 1,600 33,3
канцелярське приладдя 2,200 0,600 -1,600 -72,7
«Спілка воїнів-інтернаціоналістів» 15,000 0 -15,000 -100
відзначення Дня Перемоги 5,500 0 -5,500 -100
відзначення Дня виводу військ з Афганістану (лютий) 6,500 0 -6,500 -100
Придбання кубків, статуеток, господарських товарів 3,000 0 -3,000 -100
42 Пільгове перевезення автомобільним транспортом
профінансовано, тис. грн. 449,5 965,0 515,5 114,7
43 Пільгове перевезення залізничним транспортом
профінансовано, тис. грн. 49,9 100,0 50,1 100,4
44 пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору
осіб 12 12 0 0
профінансовано, тис. грн. 3,2 3,5 0,3 8,4
45 Пільги на послуги зв’язку
осіб 465 369 -96 -20,6
профінансовано, тис. грн. 322,9 111,3 -211,6 -65,5
Встановлено телефонів 4 1 -3 -75,0
46 Закуплено санаторно-курортні путівки для ліквідаторів ЧАЕС ІІ кат, осіб 2 1 -1 -50
сума, тис. грн. 13,752 8,187 -5,565 -40,5
47 Виплачена компенсація за проїзд постраждалим від аварії на ЧАЕС, осіб 8 8 0 0
сума., тис. грн. 2,130 6,0 3,87 181,7
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету 1570,72 2139,536 568,816 36,2
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин
48 Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 5714,6 4988,0 -726,6 -12,7
Середній розмір заробітної плати, грн. 5555 6503 948 17,1
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб 5890 5781 -109 -1,8
49 Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання 44 51 7 15,9
Виявлено тіньових робочих місць 13 6 -7 -53,8
Легалізовано робочих місць 13 6 -7 -53,8
50 Проведено засідань Комісії з легалізації робочих місць 10 9 -1 -10,0
51 Кількість суб’єктів господарської діяльності, по яких матеріали перевірок направлені до: 1 2 1 100
територіальної прокуратури 0 0 0 0
територіальної держінспекції праці 1 2 1 100
52 Програма зайнятості
Працевлаштовано незайнятого населення 2579 2853 274 10,6
Професійна підготовка 644 644 0 0
Громадські роботи 1137 1197 60 5,3
Рівень безробіття, % 4,36 4,21 -0,15 -3,4
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць
53 Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:

з питань охорони праці

24 36 12 50
з питань атестації робочих місць за умовами праці 24 30 6 25
Виявлено порушень 6 10 4 66,7
Усунено порушень 6 10 4 66,7
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій
54 Призначено нових справ УПФУ 405 442 37 9,1
Проведено перерахунків УПФУ 1007 747 -260 -25,8
Перевірено пенсійних справ: 1385 1158 -227 -16,4
нових 385 428 43 11,2
перерахунків 1000 730 -270 -27,0
Виявлено порушень, кількість справ 3 3 0 0
недоплата, грн. 607,93 339,28 -268,65 -44,2
переплата, грн. 0 0 0 0
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів
55 Кількість обстежених сімей 6098 8009 1911 31,3
житлової субсидії 1604 3638 2034 126,8
ДСД малозабезпеченим сім’ям 4494 4371 -123 -2,7
56 Перевірено справ, з них 17153 21917 4764 27,8
житлові субсидії 14611 19782 5171 35,4
соціальної допомоги 2542 2135 -407 -16,0
виявлено порушень, з них 48 31 -17 -35,4
по житлових субсидіях 24 15 -9 -37,5
по соціальних допомога 28 16 -12 -42,9
довідки про доходи 0 0 0 0
Сума надміру виплачених коштів, тис грн 231,27 142,0 -89,27 -38,6
Житлової субсидії 99,43 136,04 36,61 -36,8
Соціальної допомоги 131,84 6 -125,84 -95,4
Сума повернутих коштів до державного бюджету 167,35 177,19 9,84 5,9
Житлової субсидії 63,7 165,9 102,2 160,4
Соціальної допомоги 103,65 11,29 -92,36 -89,1
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг
57 Соціальне обслуговування
Кількість прийнятих заяв на обслуговування тер центром 309 277 -32 -10,4
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб 1579 1599 20 1,3
Відділенням соціальної допомоги вдома 460 445 -15 -3,2
Відділенням денного перебування 317 344 27 8,5
Відділенням адресної та грошової  допомоги 802 810 8 1,0
Надано соціальних послуг 173913 144459 -29454 -16,9
Робота з багатодітними сім’ями
58 Кількість сімей 219 244 25 11,4
Кількість дітей з багатодітних сімей 721 805 84 11,7
Кількість заяв на встановлення статусу 29 36 7 24,1
Видано посвідчень :

дитина з багатодітної сім’ї

82 119 37 45,1
Батьки з багатодітної сім’ї 32 40 8 25,0
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» 2
59 Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами
Кількість недієздатних осіб на обліку 19 22 3 15,8
Кількість обмежено дієздатних на обліку 1 1 0 0
60 Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка»
Отримано «пакунків малюка» 0 37 37 100
Видано «пакунків малюка» 0 37 37 100
61 Робота з внутрішньо переміщеними особами
Видано довідок 3017 1856 -1161 -38,5
Скасовано довідок 825 280 -545 -76,1
Запити до інших УСЗН про зняття з обліку 379 353 -26 -6,9
Повідомлення до інших УСЗН про взяття на облік 234 307 73 31,2
62 Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області 94 106 12 12,8
Розглянуто фактів вчинення насильства, інформація про які надійшла до УСЗН 0 1 1 100
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» 0 1 1 100
Розділ VІІ. Утримання управління
63 Заробітна плата 5532,252 6436,310 904,058 16,3
Нарахування на заробітну плату 1217,628 1397,921 180,293 14,8
64 Оплата за теплопостачання 148,145 169,173 21,028 14,2
Оплата за водопостачання та водовідведення 6,640 11,227 4,587 69,1
Оплата за електроенергію 66,115 56,065 -10,05 -15,2
Інші комунальні послуги 0 0 0 0
65 Предмети, матеріали, обладнання 163,833 201,693 37,86 23,1
66 Оплата послуг (крім комунальних) 79,473 32,537 -46,936 -59,3
67 Інші видатки 7,203 1,863 -5,34 -74,1
68 Видатки на відрядження 11,571 14,849 3,278 28,3
69 Техніка для печаті, комп’ютерна техніка 75,904 44,5 -31,382 -41,3
Всього на утримання 7308,764 8366,16 1057,396 14,5

 

 

Начальник управління                                                                                        Н.Петрова

Руденко, 2-21-74