Роздрукувати Страница

Доступ до публічної інформації

Important!

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації
                                                                        Управління
                                                                                              соціального захисту населення 
                                                                                                  Ізюмської міської ради                                             
Запитувач

     __________________________________________________________________________                                    (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

      __________________________________________________________________________                                              прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

      __________________________________________________________________________

                           осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

     __________________________________________________________________________

                          поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

              Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

                                              (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу                     __________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                   __________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу                    __________________________________________________
телефаксом                    __________________________________________________
за телефоном                   __________________________________________________

     _________                                                                                    _____________

(дата)                                                                                           (підпис)

Important!

ПОРЯДОК складення та подання запитів на інформацію 

  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради ( далі УПСЗН)  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Запит може бути поданий: 

на поштову адресу : вул. Соборна, 20, м. Ізюм, Харківська обл, 64300 ;                                                      

на електронну адресу:  soczahist@upszn-izyum.gov.ua                                      

                                         

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

     — прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

       — загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

        — підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається Управлінням праці на цьому сайті.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до УПСЗН  щодня з 08:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45, крім вихідних та святкових днів.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Important!

ПОРЯДОК опрацювання запитів на інформацію  

  1. Цей Порядок визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в УПСЗН.
  2. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію у день надходження письмового запиту на інформацію реєструє його, невідкладно опрацьовує та готує проект відповіді.
  3. Відповіді або резолюції до запитів підписуються невідкладно.
  4. Оригінал запиту разом з інформаційними матеріалами та проектом відповіді або пропозицій, що були завізовані керівником УПСЗН реєструється в журналі реєстрації запитів на інформацію.
  5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  6.  У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  8. Інформація на запит надається безоплатно.
  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

         1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

          2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

           3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

           — прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

            — загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

             — підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Important!

ПОРЯДОК оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

         Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації»,відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

        Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,вищого органу або суду.