Роздрукувати Страница

Завдання та функції

                                                   Відділ автоматизованої обробки інформації.
Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення;

Розробка власного прикладного програмного забезпечення, яке автоматизує діяльність структурних підрозділів управління;
Вивчення новітніх напрямів розвитку інформаційних технологій та їх застосування в поточній роботі управління;
Супроводження програмних засобів, що поставляються централізовано;
Забезпечення зберігання баз даних та їх архівація;
Формування та друк документів з призначення та виплати соціальних допомог;
Проведення консультацій та надання методичної допомоги працівникам управління по роботі з комп’ютерним обладнанням.

                                                                 Відділ прийому заяв та документів та
                                                       Відділ обробки документів та прийняття рішень .
Забезпечення соціального захисту громадян шляхом надання всіх видів соціальних допомог, передбачених законодавством з урахуванням складу сім’ї, доходів, віку, стану здоров’я тощо;

Організація роботи, пов’язаної з призначенням всіх видів соціальних допомог;
Надання роз’яснення громадянам, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності з питань оформлення документів для призначення соціальних допомог, а також сприяння громадянам в одержанні необхідних для цього документів;
Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу

                                     Відділ виплати допомоги та компенсацій
Забезпечення виконання покладених на відділ завдань із питань виплати всіх видів соціальних допомог;
Своєчасне замовлення фінансування;
Здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів для фінансування всіх видів соціальних допомог;
Своєчасне формування виплатних документів, передачап відомостей нарахувань в банки та поштові відділення, перерахування на особові рахунки.
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.
Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства, що стосується соціального захисту населення;

Забезпечення включення до персоніфікованого обліку інформації про осіб, які мають право на пільги відповідно до Законів України: “Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;
Удосконалення методів організації роботи на основі запровадження сучасних інформаційних технологій, використання баз даних та ін.

           Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Сприяння реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, які потребують соціальної допомоги та підтримки з боку держави;

Сприяння у працевлаштуванні інвалідів, їх професійному навчанні, а також матеріально-побутовому обслуговуванні інвалідів та пенсіонерів;
Здійснення разом з відповідними місцевими органами, громадськими організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів та ветеранів ВВв, одиноких непрацездатних громадян;
Вивчення стану матеріально побутового забезпечення та потреб соціально незахищених громадян для внесення пропозицій щодо створення спеціалізованих служб;
Організація роботи по наданню встановлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці.

                                                      Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в управлінні у відповідності з діючими інструкціями і постановами Уряду України;

Участь у розробці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та сесій депутатів міської Ради, міських програм в межах, що належать до компетенції відділу;
Вдосконалення форм і методів організації бухгалтерського обліку;
Забезпечення фінансової звітності;
Складання кошторисів, річних та помісячних планів асигнувань;
Інвентаризація матеріальних цінностей;
Облік та видача санаторно-курортних путівок, проїзних талонів та посвідчень.

                                               Відділ соціально-трудових відносин.
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості;
Забезпечення у межах повноважень управління контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.
Формування і організація виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально-економічного і культурного розвитку міста;
Сприяння ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній та вільно обраній зайнятості, продуктивності праці;
Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території;
Вдосконалення форм соціального партнерства, сприяння організації співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення та навколишнього середовища;
Моніторинг  дотримання законодавства про соціальний захист населення в частині своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам, запровадження підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці,  погашення заборгованості із заробітної плати,  нормування праці, а також за надання працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
Перевірка підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування  дотримання законодавства про охорону праці в межах своїх повноважень;
Здійснює повідомчу реєстрацію колективних договорів;
Контроль за виконанням заходів територіальної Програми зайнятості населення  Харківської області;
Контроль та забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.

                                     Відділ забезпечення виконавчої діяльності та юридичної підтримки.
Участь  в реалізації державної правової політики у сфері вирішення індивідуальних трудових спорів, конфліктів;

Забезпечення  правильного застосування законодавства  в  Управлінні;
Забезпечення  розробки проектів  положень,  інструкцій  та  інших  нормативних актів щодо діяльності Управління;
Підготовка проектів  відповідей  на  запити,  що  надходять  від центральних і місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування,   профспілок   та   їх  об’єднань,  власників  або уповноважених ними органів (представників) та  їх  об’єднань,  від підприємств,  установ,  організацій і громадян,  або за дорученням начальника Управління  самостійно дає відповідь на них;
Інформаційно-довідкова     робота      із законодавства,  оперативне доведення до  структурних підрозділів інформації про зміни в нормативних актах і нових актів;
Консультації  з  юридичних питань;
Реалізація державної правової політики у сфері організації проходження державної служби працівниками Управління;
Організація  підготовки   та   підвищення   кваліфікації спеціалістів Управління;
Забезпечення роботи по підбору і  розстановці кадрів Управління.
                                                         Відділ державних соціальних інспекторів.
Забезпечення у межах своєї компетенції дотримання законодавства з питань соціального захисту населення, здійснення соціального обслуговування населення;

Здійснення контролю за правильністю призначення та перерахунку соціальних виплат населенню;
Здійснення зустрічних перевірок правильності видачі довідок про доходи та майновий стан громадян, які претендують на призначення соціальних допомог;
Надання консультацій, розгляд звернень, що належать до компетенції відділу;
Забезпечення контролю за правильністю призначення державних допомог малозабезпеченим сім’ям.
                                                                               Територіальний центр.
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян УПСЗН Ізюмської міської Ради є спеціальною державною установою, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

Основними завданнями терцентру є:
обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян (далі — ОНГ) та інвалідів разом із працівниками установ охорони здоров’я;

виявлення й облік ОНГ, які мають потребу в різних видах допомоги;
визначення потреб в одержанні соціально-побутової та грошової натуральної допомоги;
якісне обслуговування ОНГ та інвалідів.
На підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, надаються одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам послуги, передбачені договором, укладеними між ОНГ та територіальним центром вдома, а саме:
     допомога у прибиранні приміщення;
     придбання та доставка товарів та продуктів з магазину, ринку;
    приготування їжі, оформлення документів на отримання субсидій по оплаті житлово-комунальних послу;
   оплата платежів;
    виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів;
    допомога в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізація;
   відвідування хворих в закладах охорони здоров’я;
  забезпечення паливом, допомога в обробленні присадибних ділянок та інші.
Створені всі умови для того, щоб пенсіонери та інваліди, які за складними життєвими обставинами опинились на самоті та за станом здоров’я потребують стороннього догляду, почували себе соціально захищеними, були великою дружною сім’єю. Працівники терцентру вкладають багато праці, турботи, знань та навичок, частки своїх сердець для затишного та повноцінного життя своїх підопічних.
Терцентр співпрацює з міським управлінням праці та соцзахисту населення, Пенсійним фондом, Товариством Червоного Хреста, Радою ветеранів, Центром зайнятості, міською Радою, приватними підприємцями, комерційними структурами.
При терцентрі працюють такі структурні підрозділи :
  • Відділення соціальної допомоги вдома;
  • Відділення соціально-побутової реабілітації;
  • Відділення натуральної та грошової допомоги.