Роздрукувати Страница

Про Управління

    Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі – Управління) є структурним підрозділом Ізюмської міської ради і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Управління завдань з соціального захисту населення. Скорочена назва Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради – УСЗН Ізюмської міської ради.

     Управління підзвітне і підконтрольне Ізюмській міській раді, виконавчому комітету Ізюмської міської ради, Ізюмському міському голові та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

     Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Ізюмського міського голови, рішеннями Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету.

     Засновником Управління є Ізюмська міська рада (код ЄДРПОУ 26201641, місцезнаходження: Харківська область, місто Ізюм, площа Центральна, 1). Ізюмська міська рада затверджує структуру, чисельність працівників і витрати на утримання Управління. Штатний розпис Управління затверджується Ізюмським міським головою за поданням начальника Управління.

     Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахункові та бюджетні рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

     Організаційно — правова форма Управління — орган місцевого самоврядування. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

     Відповідно до чинного законодавства Управління може мати безпосередньо йому підпорядковані установи, заклади, споруди.

     Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Ізюмським міським головою згідно чинного законодавства України.

     Працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади наказом начальником Управління відповідно до чинного законодавства України.

A source: usdt-qr-code.com