Роздрукувати Страница

Охорона праці

Notice

Оперативна інформація

Оперативна інформація про стан роботи з охорони праці

на підприємствах  м. Ізюма   станом  на  01.01.2019

 

№ пп Показники Одиниця виміру  
1. Кількість підприємств згідно ЄДРПО України одиниць 534
2. Чисельність працюючих, на цих підприємствах осіб 7425
3. З них жінок осіб 4602
4. Кількість підприємств, що охоплені моніторингом одиниць 124
5. Чисельність працюючих, на цих підприємствах осіб 6968
6. Кількість посадових осіб підприємств міста, які повинні пройти навчання з питань охорони праці осіб 84
7. З них  пройшли навчання з питань охорони праці у звітному періоді. осіб 84
8. Кількість робітників підприємств міста, які повинні пройти навчання з питань охорони праці осіб 1528
9. З них пройшли навчання з питань охорони праці у звітному період. осіб 1528
10. Кількість колективних договорів, укладених на підприємствах міста

з  них:

одиниць 121
11. —  мають розділи “Охорона праці” одиниць 121
12. —  мають комплексні заходи доведення умов праці до нормативних вимог одиниць 121
13.  Кількість заходів, включених до колективних договорів одиниць 541
14. Сума коштів передбачених на виконання цих заходів тис.грн. 2364,8
15. З них виконано заходів одиниць 518
16. Витрачено коштів на виконання заходів тис.грн. 2913,1
17. Витрачено коштів на охорону праці 1 працюючого грн. 418
18. —  темп росту до відповідного періоду минулого року % -20
19. Кількість підприємств, на яких не дотримано вимоги ст. 19 Закону України «Про охорону праці» одиниць
Організаційні заходи вжиті з метою дотримання вимог законодавства з охорони праці в місті
20. Проведено семінарів з питань охорони праці за участі представників підприємств міста одиниць 14
21. Охоплено  установ, підприємств та закладів  міста одиниць 56
22. Здійснено публікацій, виступів в засобах масової інформації одиниць 19
23. Проведено засідань з питань охорони праці:    
24. —  засідань виконавчого комітету міської ради* одиниць 9
25. —  міських рад (комісій) з питань БЖД* одиниць
26. —  інших колегіальних органів* одиниць
27. Кількість керівників підприємств, які взяли участь в  засіданнях осіб 23
28. Розглянуто листів, заяв та скарг з питань охорони праці одиниць
29. Направлено матеріалів до ГУ Держпраці у Харківській обл.** одиниць