«

»

Роздрукувати Запись

Про проведення у лютому-березні 2019 року двомісячника з укладання колективних договорів

      В усіх країнах колективний договір традиційно розглядається як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між роботодавцями і працівниками. Гнучкість і пристосованість колективних договорів давно підтверджені практикою, бо їх результати відповідають життєвим інтересам соціальних партнерів та їх представників.

       Під визначенням «колективний договір» слід розуміти усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з іншого боку, однією чи кількома представницькими організаціями працівників або, за відсутності таких організацій, — представниками самих працівників, належним чином обраними і уповноваженими згідно з чинним законодавством. Він укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

            Зміст колективного договору визначають сторони. У ньому передбачаються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування оплати праці;
 • встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та інші);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборона дискримінації.

У змісті колективного договору конкретизуються правові норми, встановлені державою. Наприклад, конкретизується тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці,  встановлюються умови праці, якщо згідно з законодавством це віднесено до компетенції суб’єктів договірного регулювання. Сторони встановлюють особливості оплати праці працівників конкретного підприємства. Може йтися про підвищення рівня пільг і гарантій, встановлених законодавством. Наприклад, за кошти роботодавця для працівників можуть додатково встановлюватися пільги і компенсації. Заповнюються прогалини у трудовому праві. Разом з цим умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і їх забороняється включати до договорів і угод.

Згідно робочого плану Харківської обласної державної адміністрації  у лютому та березні місяцях 2019 року проводиться двомісячник з укладання  колективних договорів на підприємствах та організаціях усіх форм власності.

Проводиться двомісячник і в нашому місті. Отже роботодавцям, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, необхідно укласти колективні договори з профспілковими органами, а уразі їх відсутності з представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

На підприємствах, установах та організаціях міста де в колективних договорах не були враховані   зміни чинного законодавства щодо оплати праці які були введені з 1 січня 2017 року та вимоги яких на теперішній час суперечать чинному законодавству необхідно узгодити колективні договори із чинними редакціями Кодексу Законів про Працю та Закону України « Про оплату праці».

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали, чи їх уповноваженими представниками. Сторони, що підписали колективний договір щорічно в строки передбачені колективним договором звітують про їх виконання. Особи, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені  трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору несуть відповідальність за слідуючими статтями Кодексу України про Адміністративні Правопорушення:

Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк — тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 170 грн.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн..

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, — тягне за собою накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 85 грн.

Необхідну інформацію та методичну допомогу щодо розробки та укладання колективного договору  можна отримати в Управлінні соціального захисту населення Ізюмської міської ради за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 20 тел. 2-25-52.

 

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?p=4251