«

»

Роздрукувати Запись

Державна підтримка ВПО

Управління надає Звіт про виконання заходів щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019 – 2020 роки міської Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019 — 2020 роки, затвердженої рішенням 85 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від  27 березня 2019 р. № 2152    за 2019 рік:

№ з/п Найменування заходів Відповідальні за виконання заходів Термін виконання, роки Стан виконання заходів
1 2 3 4 5
Створення сприятливих умов життєдіяльності ВПО
7.1.1. Надання соціальних послуг ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення їх соціальним супроводом ІМЦСССДМ 2019 — 2020 37 сім’ям та 2 особам з числа ВПО, які перебувають у СЖО надано 336 соціальних послуг, 1 родина перебувала під соціальним супроводом.
7.1.2. Надання соціальної послуги «Догляд вдома» Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради 2019 — 2020 12 особам з числа ВПО надано послуг на суму 84768,00 грн.
7.1.3. Надання транспортної послуги «Соціальне таксі» 1 особі з числа ВПО надано послуг на суму 407,00 грн.
7.1.4. Надання соціальної послуги «Соціальна адаптація» 13 особам з числа ВПО надано послуг на суму 23153,00 грн.
7.1.5. Надання соціальної послуги «Переклад жестової мови» 2 особам з числа ВПО надано послуг на суму 3562,00 грн.
7.1.6. Надання соціальної послуги «Натуральна допомога» 30 особам з числа ВПО надано послуг на суму 32610,00 грн.
7.1.7. Надання психологічної підтримки та послуг щодо розвитку мовлення дітей з числа ВПО, що мають таку потребу Ізюмська центральна міська лікарня Управління освіти Ізюмської міської ради 2019 — 2020 КНП «ЦМЛ Піщанської Богоматері» надається психологічна підтримка і послуги щодо розвитку мовлення дітей із числа ВПО, що мають таку потребу:

— проводиться огляд логопедом дитячого поліклінічного відділення всіх дітей ВПО, за зверненням батьків;

— за потребою надається консультативна допомога, проводяться корекційні заняття з метою подолання мовленевих вад.

На обліку в управлінні освіти перебуває 179 учнів закладів середньої освіти та 61 вихованців закладів дошкільної освіти з числа ВПО. В 21 закладі освіти організована діяльність психологічної служби. Практичні психологи та соціальні педагоги постійно забезпечують своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, сприяють створенню умов для саморозвитку та самовиховання, виконанню освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Психологічну підтримку отримують всі учасники освітнього процесу закладів освіти відповідно до планів роботи закладів та за потребою.

В 8 групах компенсуючого типу та в 8 інклюзивних групах у 3 закладах дошкільної освіти 153 дитини (в тому числі 13 дітей з числа ВПО) отримують послуги щодо розвитку мовлення дітей, які надають вчителі – логопеди закладів освіти.

В 20 інклюзивних класах 7 закладів загальної освіти 28 учнів (в тому числі 3 дитини з числа ВПО) отримують послуги з корекції розвитку та мовлення, які надають вчителі – логопеди закладів освіти та фахівці Ізюмського інклюзивно – ресурсного центру.

7.1.8. Надання медичних послуг ВПО та додаткових гарантій особам з інвалідністю Ізюмська центральна міська лікарня 2019 — 2020 Забезпечується право ВПО на медичну допомогу та доступ до ліків:

— за медичною допомогою в поліклінічне відділення звернулося 244 ВПО;

— проліковано у стаціонарних відділеннях 169 ВПО, використано кошти медичної субвенції на суму 537,9 тис. грн.

7.1.9. Організація оздоровлення та відпочинку дітей з числа ВПО ІМЦСССДМ Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради 2019 — 2020 Родини ВПО, в яких виховуються 67 дітей, ІМЦСССДМ проінформувало з приводу оздоровлення та відпочинку.

Влітку з 03.06.2019 р.  по 21.06.2019 р. в пришкільних таборах з денним перебуванням закладів загальної середньої освіти безкоштовним відпочинком було охоплено 103 учня з числа ВПО (з них 56 учнів 1-4 класів та 47 учнів 5-10 класів).

В продовж року послуги з оздоровлення та відпочинку отримало 10 дітей з числа ВПО (8дітей отримали путівки за рахунок обласного бюджету та 2 дітей за рахунок місцевого бюджету).

7.1.10. Надання послуг санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю, ветеранам війни та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС з числа ВПО Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 2019 — 2020 12 особам з інвалідністю з числа ВПО надано послуги санаторно-курортного лікування за рахунок державного та обласного бюджетів на суму 80,3 тис. грн.
7.2. Задоволення першочергових потреб ВПО
7.2.1. Надання соціальної матеріальної допомоги на лікування, оперативне втручання, придбання ліків Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

2019 — 2020 11 особам з числа ВПО виплачена соціальна матеріальна  за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 8,0 тис. грн.
7.2.2. Надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 2019 — 2020 776 особам виплачена допомога на суму 10405,7 тис. грн. з державного бюджету
7.2.3. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів і вихованців з числа ВПО в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Виконавчий комітет Ізюмської міської ради

Управління освіти Ізюмської міської ради

Фінансове управління Ізюмської міської ради

2019 — 2020 96 учнів 1–4 класів з числа ВПО забезпечені пільговим харчуванням (50% — батьківські кошти, 50% — за рахунок місцевого бюджету) згідно рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 28.11.2018 р. №0957 «Про встановлення вартості харчування дітей та підлітків в закладах освіти м. Ізюм на період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року». Згідно вищезазначеного рішення безкоштовним харчуванням забезпечені 13 вихованців з числа ВПО закладів дошкільної освіти, які є вихованцями інклюзивних груп та груп компенсуючого типу. За окремими рішеннями виконавчого комітету Ізюмської міської ради, забезпечені безкоштовним харчуванням 3 учня 1-4 класів та 2 учня 5-11 класів та 1 вихованець закладу дошкільної освіти  з числа дітей ВПО (за заявою на ім’я Ізюмського міського голови).
7.3. Розширення доступу до інформаційного простору та освіти
7.3.1. Проведення соціологічних опитувань та аналітичних досліджень з питань життєдіяльності ВПО ІМЦСССДМ Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради 2019 — 2020 В рамках проекту «Розробка інструменту аналізу потреб внутрішньо переміщених осіб», який реалізується в Ізюмській ОТГ Харківської області спільно з громадською організацією «Харківський інститут соціальних досліджень» було проведено анкетування 650 внутрішньо переміщених осіб.

В рамках менторської програми було проанкетовано 85 осіб.

7.3.2. Ведення обліку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Служба у справах дітей Ізюмської міської ради 2019 — 2020 Ведеться облік дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На облік взято 44 дітей, які отримали відповідний статус.

Ведеться облік дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є ВПО. На обліку перебуває 5 дітей такої категорії з числа ВПО.

7.3.3. Безоплатний доступ дітей з числа ВПО до інтернету, баз даних бібліотек у закладах освіти (з урахуванням принципу ґендерної рівності) Управління освіти Ізюмської міської ради 2019 — 2020 Безоплатний доступ до Інтернету, баз даних бібліотек у закладах освіти мають всі здобувачі освіти, без поділу на пільгові категорії та на хлопців та дівчат.
7.3.4. Надання освітніх послуг ВПО з інвалідністю з урахуванням їх права на інклюзивне навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу ґендерної рівності) Освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, надаються за бажанням батьків, або осіб, як їх замінюють (згідно із заявою), всім дітям без поділу на пільгові категорії та на хлопців і дівчат.

13 дітей з числа ВПО отримують освітні послуги в інклюзивних групах (3 чол.) та в групах компенсуючого  типу  (10 чол.) закладів дошкільної освіти.

3 учня з числа ВПО отримують освітні послуги в 3 закладах загальної середньої освіти.

7.3.5. Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною технікою Управління освіти Ізюмської міської ради

Фінансове управління Ізюмської міської ради

2019 10 закладів загальної середньої освіти  міста оснащені 321 одиницею сучасної комп’ютерної техніки.
7.4. Інтеграція та соціальна адаптація ВПО
7.4.1. Залучення осіб з числа ВПО до заходів, спрямованих на:

— утвердження здорового способу життя та культури здоров’я;

— творчий розвиток молоді і забезпечення їх змістовного дозвілля

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради 2019 — 2020 Учні закладів освіти брали участь у щорічних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя»: Всеукраїнських дитячих спортивних іграх серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій 2019»,  легкоатлетичному чотирьохборстві, змаганнях з шахів «Біла тура», Всеукраїнському змаганні з волейболу «Шкільна волейбольна ліга», Всеукраїнському змаганні з баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга 3Х3», змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», Всеукраїнському фізкультурно – патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт 2019», Всеукраїнських змаганнях з футзалу «Шкільна фут зальна ліга України» сезону 2018 – 2019 років.

Також учні закладів освіти брали участь в обласних та всеукраїнських етапах конкурсів: конкурс творів «Місцеве самоврядування – це ми!», Всеукраїнський конкурс «Кращий пожежний – це ти обережний», Всеукраїнський конкурс есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток», Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу есе Моя майбутня професія: планування і розвиток», Всеукраїнський конкурс «Школа успіху», обласний ЕКО-ЕНЕРГО-КОНКУРС творчих робіт на теми збереження природних та енергетичних ресурсів, обласний конкурс інформаційної листівки «handmade» «Енергетика у сучасному світі», обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», обласний конкурс «Безпека очима дітей», обласний дитячий художній конкурс «Світ і я», Слобожанські дзвони Перемоги Земля наш спільний дім, Фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я», ДЮП Військово – патріотична гра «Сокіл Джура», Фестиваль ораторського мистецтва, П’ятий Профлеш – конкурс на призи компанії «Юнівнрсал Фіш Компані», Обласний навчально – тематичний збір обласної ради старшокласників «Бал старшокласників», Презентація проекту організації учнівського самоврядування «Вернісаж лепбуків «»Мрії про Україну, Міський етап військово – патріотичної акції «Слобожанські дзвони Перемоги», Міський конкурс учнівських творів «Ізюмщина в роки Другої світової війни».

Також протягом 2019 року відбувалися  наступні заходи з залученням осіб з числа ВПО:

1.Заходи з національно-патріотичного виховання «АЕРОПОРТ-242»;

2. Природоохоронна акція «Чисте довкілля – чисте сумління»;

3.Заходи до Дня молоді;

4.Заходи до Дня міста;

5.День Європи;

6.Фестиваль з гумору «Кубок сміху»;

7.Молодіжний захід «Ніч у Палаці»

8.Йога марафон.

9.Сходини НСОУ «Пласт»;

10.Новорічні заходи для дітей та молоді;

11.Всесвітній день чаю;

12.День Волонтера.

Утвердження здорового способу життя та культури здоров’я:

1.Велодень;

2.Змагання мініфутболу на кубок Ізюмського міського голови;

3.Першість міста Ізюма з настільного тенісу;

4.Легкоатлетичний пробіг «IZYUM RUN».

7.4.2. Проведення нарад, засідань за круглим столом, конференцій, тренінгів, семінарів інших публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав ВПО ІМЦСССДМ

Управління культури Ізюмської міської ради

Служба у справах дітей Ізюмської міської ради Ізюмський міськрайонний центр зайнятості

2019 — 2020 ВПО мають можливість скористатися послугами Центру публічного доступу до мережі Інтернет в центральній міській бібліотеці: в оформленні пенсій, електронних перепусток, пошуку роботи, житла, родичів та знайомих, як в Україні, так і за кордоном.

На оперативних нарадах вирішуються  проблемні питання по захисту прав дітей.

Спеціалісти ІМЦСССДМ приймали участь у 4 тренінгах, в 1 інформаційній сесії, в 1 засіданні круглого столу з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав ВПО.

Ізюмським міськрайцентром зайнятості проведено 9 цільових заходів для ВПО, на які залучено 159 особи.

7.4.3. Залучення ВПО до вирішення актуальних питань громади у сфері освіти, культури, спорту Управління культури Ізюмської міської ради 2019 — 2020 ВПО активно залучаються до проведення різноманітних заходів як в закладах культури, так і в загальноміських заходах (День Європи, День міста, День Незалежності України).

З метою розвитку лідерських якостей обдарованої учнівської молоді, створення сприятливих умов для самовизначення та самореалізації, розвитку учнів шляхом включення їх до системи суспільних і творчих відносин, діє міська асоціація дитячо – юнацьких організацій закладів загальної середньої освіти міста Ізюм «Нове покоління». На базі Центру дитячої та юнацької творчості проводяться засідання Координаційної ради міської Асоціації «Нове покоління». Проведено звітну конференцію Асоціації, створено банк даних органів учнівського самоврядування закладів освіти міста. Координаційною радою учнівського самоврядування продовжується реалізація проекту «Газета органів учнівського самоврядування міста», в рамках якого продовжено випуск газети «Нове покоління» разом з органами шкільних рад старшокласників, до складу яких входять як юнаки, так і дівчата, в тому числі з числа ВПО.

7.4.4. Залучення ВПО до занять аматорською творчістю, участі в культурно-мистецьких проектах Діти з сімей ВПО мають рівний доступ до занять в різножанрових гуртках будинків і палаців культури, в школах естетичного виховання, активно беруть участь в конкурсах та фестивалях різного рівня. Для дітей з сімей ВПО в бібліотеках міста, краєзнавчому музеї та закладах культури клубного типу проводяться численні заходи з патріотичного виховання та різноманітні майстер – класи.
7.5. Забезпечення права ВПО на житло
7.5.1. Створення соціального житлового фонду для тимчасового проживання ВПО Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради 2019 — 2020 24 кімнати в гуртожитку коридорного типу за адресою: м. Ізюм, проспект Незалежності,65.

 

7.5.2. Завершення реконструкції нежитлової будівлі під гуртожиток коридорного типу за адресою: м. Ізюм, проспект Незалежності, 65 Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради

Управління економіки та інвестицій апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради

2019 Об’єкт будівництва за адресою пр. Незалежності, 65 готовий до експлуатації відповідно до СЕРТИФІКАТУ від 22.11.2019 року серія ХК №162193261902.
7.5.3. Участь у конкурсному відборі субпроектів зі створення житла для ВПО Українським фондом соціальних інвестицій Управління економіки та інвестицій апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради 2019 22.05.2019 р. укладено Меморандум про співпрацю на реалізацію субпректу «Створення житлових умов для ВПО в м. Ізюм, Харківська область (соціальне житло — квартири)/ KfW», за підтримки уряду Німеччини через Український фонд соціальних інвестицій. В рамках проекту буде проведено реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: вул. Замостянська, 3 під тимчасове житло для ВПО.
7.5.4. Розробка Порядку розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО у м. Ізюм 2019 Рішенням 93 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 19.08.2019 р. №2354 затверджено Порядок розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО у м. Ізюм.

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?p=5444