Роздрукувати Страница

Чорнобильські виплати

Warning!

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Компенсації і пільги громадянам,  віднесеним до категорії 1

— позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання  щорічної грошової допомоги для компенсації  вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження  господарської  діяльності  з  медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової  компенсації у розмірі  середньої  вартості путівки в Україні;

  — право вільного  вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання  додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

     Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої  вартості  путівки  в Україні  встановлюється КМ України.

     Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні  визначаються законом  про Державний бюджет України на відповідний рік.

— позачергове забезпечення  жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному  населеному пункті або які  проживають у комунальних квартирах.

     Особам, які перенесли  променеву хворобу будь-якого ступеня або  стали  інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова  жила площа у вигляді окремої кімнати.

— 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати,  плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і  теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата,  оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при  посекундному обліку їх тривалості). Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню. У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;

— забезпечення продуктами харчування за медичними нормами. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за  медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на  території України;

— безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або  повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків;

-позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

Компенсації та пільги громадянам,  віднесеним до категорії 2

 

     — позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у комунальних квартирах.

     Сім’я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом громадяни мають право скористатися один раз; 

    — 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, або залізничним, або водним транспортом.

— забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів  харчування   за  фізіологічними  нормами, встановлюваними центральним органом   виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— безплатне користування всіма видами  міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.   

Компенсації та пільги громадянам,  віднесеним до категорії 3

— першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

— користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

— щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

— переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

— позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості

— обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач;

— позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним

— виплата щорячної  допомоги на оздоровлення  в розмірі 75,0 грн.


  1. 1. безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
  2. 2. позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
  3. 3. використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, а також отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік;
  4. 4. вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;
  5. розмір державної соціальної допомоги, призначеної дитям з інвалідністю віком до 18 років, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п’ятим частини першої статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  6. безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);
  7. безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 4 статті 2 цього Закону), а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

 


Для  отримання Чорнобильських виплат необхідно звертатись із відповідним комплектом документів до УПСЗН.