Роздрукувати Страница

Чорнобильські виплати

Warning!

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Компенсації і пільги громадянам,  віднесеним до категорії 1

— позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання  щорічної грошової допомоги для компенсації  вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження  господарської  діяльності  з  медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової  компенсації у розмірі  середньої  вартості путівки в Україні;

  — право вільного  вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання  додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

     Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої  вартості  путівки  в Україні  встановлюється КМ України.

     Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні  визначаються законом  про Державний бюджет України на відповідний рік.

— позачергове забезпечення  жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих громадян.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному  населеному пункті або які  проживають у комунальних квартирах.

     Особам, які перенесли  променеву хворобу будь-якого ступеня або  стали  інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова  жила площа у вигляді окремої кімнати.

— 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати,  плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і  теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата,  оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при  посекундному обліку їх тривалості). Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню. У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;

— забезпечення продуктами харчування за медичними нормами. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за  медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на  території України;

— безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або  повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків;

-позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

Компенсації та пільги громадянам,  віднесеним до категорії 2

— першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної  грошової  допомоги для  компенсації вартості путівок через   безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

—  право вільного  вибору  санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення  доплати  за  надання  додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації  вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі.  Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані  надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

    Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації  в розмірі   середньої  вартості  путівки  в  Україні  встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

     — позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у комунальних квартирах.

     Сім’я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом громадяни мають право скористатися один раз; 

    — 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, або залізничним, або водним транспортом.

— забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів  харчування   за  фізіологічними  нормами, встановлюваними центральним органом   виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— безплатне користування всіма видами  міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.   

Компенсації та пільги громадянам,  віднесеним до категорії 3

    — першочергове щорічне забезпечення  пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання  щорічної  грошової  допомоги для компенсації вартості путівок через  безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням  грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні;

    — право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за  надання  додаткових  послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному  закладі.  Санаторно-курортні заклади  незалежно  від форми власності  зобов’язані  надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

    Порядок надання  щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 70  процентів  середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

    Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

— взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі.


Notice

Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

     —  повне  державне  забезпечення дітей до вступу їх до школи (не  старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних  та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної  грошової  допомоги, розмір якої визначається КМ  України;

     —  безплатний  проїзд у межах України  на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення  та назад (за направленням медичних  закладів),  з  правом   позачергового придбання  квитків;

     — щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на  оздоровлення  строком  до двох місяців шляхом надання щорічної грошової  допомоги  для компенсації вартості путівки через безготівкове  перерахування   закладам  оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської  діяльності  з  медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.

     Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою,  яка їх замінює,  за умови,  що  така  особа  належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення  шляхом  надання щорічної грошової допомоги для  компенсації  вартості  путівки  через  безготівкове перерахування  закладам оздоровлення,  які  мають   ліцензію   на провадження господарської діяльності  з медичної практики,  за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

     Батьки потерпілих  дітей або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору  санаторно-курортного закладу відповідного профілю  чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної  практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної  грошової  допомоги  для компенсації вартості  путівок  на санаторно-курортне лікування чи відпочинок  у вибраному  закладі. Санаторно-курортні   заклади незалежно від  форми  власності зобов’язані надавати санаторно-курортні  та  оздоровчі послуги  шляхом  безготівкових розрахунків.

     Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі  середньої  вартості  путівки  в  Україні  встановлюється КМ України.

     Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

     При цьому в разі недостатньої тривалості  щорічної відпустки одному  з  батьків,  або  особі,  яка їх замінює,  або особі,  яка доглядає за потерпілою дитиною,  надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати»;

     —  щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом  Міністрів  України, незалежно від інших виплат на кожну дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйована  із зони відчуження або народилася  після  26  квітня  1986  року  від батька, який на час настання вагітності  матері, має підстави належати до категорії 1 або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну  дитину,  яка  проживала  у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;

— виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які  не  відвідують  дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;


Для  отримання Чорнобильських виплат необхідно звертатись із відповідним комплектом документів до УПСЗН.

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?page_id=1943

И стоит относительно недорого шпатлевка sheetrock и своими свойствами всех устраивает.