Роздрукувати Страница

Оздоровлення «Чорнобильців»

Notice

Оздоровлення «чорнобильців»

    Відповідно до пункту 7 Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 261, для забезпечення путівкою на санаторно-курортне лікування постраждалим громадянам, віднесеним до категорії І, та батькам дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, необхідно звернутися до органів, які здійснюють оздоровлення,  з наступними документами:
— заявою із зазначенням бажаної пори року заїзду;
— виданою в установленому МОЗ порядку довідкою для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
— копією посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності);
— копією паспорта;
— у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою.

         Телефони для довідок: (05743) 2-23-57, 0669941130, 0952098599


Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

З 1 січня 2014 року відповідно до Указу Президента України від 02.09.2013  та розпорядження Кабінету Міністрів України  від 17 липня 2013 року № 585-р „ Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству соціальної політики” заМінсоцполітики закріплена бюджетна програма 2501460 „Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Основними напрямами бюджетної програми є:

 • надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, а також лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
 • придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарів спеціалізованих лікувальних закладів, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” за бюджетною програмою 2501460  на вищезазначені цілі передбачено 58,2 млн гривень.

Для реалізації зазначеної програми Мінсоцполітики було розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 134 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Порядок), відповідно до якого Мінсоцполітикивизначено головним розпорядником бюджетних коштів за програмою. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня визначено структурні підрозділи обласних та Київської міської держадміністрацій з питань соціального захисту населення (далі – органи соціального захисту населення облдержадміністрацій) та державні установи.

Відповідно до Порядку Мінсоцполітики розподіляє кошти пропорційно чисельності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та спрямовує органам соціального захисту населення облдержадміністрацій.

Крім того, Мінсоцполітики здійснює розподіл коштів державним установам Національної академії медичних наук (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка, Національний науковий центр радіаційної медицини) та Військово-медичному управлінню СБУ на підставі їхніх заявок для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують надання медичної (стаціонарної) допомоги з використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення.

  Разом з тим пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України   від 04.10.1996 № 1218 „Про затвердження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано повноваження обласним, (Київській міській) державним адміністраціям визначати переліки регіональних спеціалізованих медичних закладів для лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перелік спеціалізованих медичних закладів, визначений розпорядженнями обласних (міських) державних адміністрацій (далі-Перелік)*, які фінансуються у 2015 році, в межах області включає медичні заклади різних напрямів лікування, зокрема онкологічних, кардіологічних, гастроентерологічних та інших захворювань.

Для проходження лікування у стаціонарних закладах охорони здоров’я  за рахунок коштів, виділених на бюджетну програму 2501460, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право звертатись до органів соціального захисту населення облдержадміністрацій або безпосередньо в спеціалізовані медичні заклади. 

 1. Процедура отримання медичної допомоги у стаціонарних спеціалізованих медичних закладах.

У разі необхідності отримання медичної допомоги, громадянин з посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, може звернутися до спеціалізованих медичних закладів охорони здоров’я відповідно до Переліку*.

 1. Процедура отримання медичної допомоги через органи соціального захисту населення облдержадміністрацій (у разі отримання лікування на підставі договору).

Для отримання даної допомоги, громадянин повинен надати до відповідного Департаменту соціального захисту населення обласної (міської) державної адміністрації такі документи:

 1. Заяву про надання медичної допомоги.
 2. Копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 3. Копію паспорту.
 4. Копію ідентифікаційного коду.
 5. Довідку МСЕК про встановлення інвалідності. 
 6. Консультативний висновок лікаря із вказаним діагнозом та переліком лікарських засобів, які необхідні для проведення курсу лікування.
 7. Калькуляцію витрат (складає медичний заклад, який буде надавати медичні послуги), яка включає перелік лікарських засобів, кількість, ціну за одиницю препарату та загальну вартість.

Зазначені документи розглядаються департаментами соціального захисту населення та охорони здоров’я обласної (міської) державної адміністрації, після чого приймається спільне рішення щодо надання медичної допомоги постраждалому громадянину, та департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації укладається договір з відповідним медичним закладом охорони здоров’я (з обов’язковим зазначенням калькуляції витрат).

Після проведення курсу лікування постраждалого, медичний заклад надає Департаменту соціального захисту населення обласної (міської) державної адміністрації акт про надані послуги з лікування важкохворого та рахунок для оплати цих послуг.

3.Процедура отримання медичної допомоги у державних установах.

Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук

(04050, м. Київ, проспект Перемоги, 119/121)

В клінічних підрозділах ННЦРМ надається висококваліфікована спеціалізована консультативно-діагностична, лікувально-профілактична та експертна медична допомога наступним категоріям громадян:

— населенню України, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесене до встановлених груп обліку відповідно до категорії постраждалих;

— постраждалим в разі ядерної катастрофи для надання негайної медичної допомоги;

— постраждалим під час ядерних випробувань та аварій в минулі роки, які мають посвідчення встановленого зразку;

— особам, які працюють у шкідливих умовах  (вплив іонізуючого опромінення);

Госпіталізація до Клініки ННЦРМ здійснюється на підставі направлення спеціалізованого лікувального закладу:

Поліклініки радіаційного реєстру і консультативної допомоги;

Спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення;

МСЧ — персоналу підприємств ядерно-енергетичного комплексу;

Направлення НАМН України;

Направлення МОЗ України (за узгодженням);

Госпіталізація до стаціонарних відділень здійснюється на підставі необхідних документів:

 1. Направлення.
 2. Консультативного висновку про стан здоров’я пацієнта з обґрунтованими показниками для стаціонарного лікування (оригінал документу). Перелік необхідних обстежень затверджений додатком № 4 Положення про клініку ННЦРМ.
 3. Паспорта (свідоцтва про народження для дітей).
 4. Посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.
 5. Виписки з амбулаторної карти поліклініки за місцем проживання з вказівкою перебування на лікарняному чи на лікуванні за останній рік.
 6. Для дітей – довідки про проведення профілактичних щеплень, довідки про стан санітарно-епідемічного оточення.

Госпіталізація до Клініки ННЦРМ здійснюється у плановому порядку, відповідно до стану здоров’я пацієнта та наявності вільних місць у відділеннях.

Позачерговість госпіталізації надається особам, які вперше направлені до Клініки.

Пацієнти, які страждають на гематологічну патологію госпіталізуються відповідно до затверджених протоколів лікування.

Пацієнти які перенесли гостру променеву хворобу госпіталізуються в клініку відповідно до потреб, обумовлених медичними показаннями.

Інститут ендокринології та обміну речовин  ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук

(04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69)

В клініці ДУ „Інститут ендокринології та обміну речовин   ім. В.П. Комісаренка НАМНУкраїни” проводиться діагностика та лікування раку щитоподібної залози та його метастазів особам, яким на момент Чорнобильської катастрофи не виповнилось 18 років. (1968-1986 років народження).

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для продовження лікування раку щитоподібної залози (використовується радіоактивний йод 131 І активністю 4 ГБК) після хірургічного втручання можуть звертатись до інституту з наступними документами:

— виписка з медичної карти;

— гістологічне заключення. 

Військово-медичне управління СБУ.

(01021, м. Київ, вул. Липська, 11)

На стаціонарне лікування до ВМУ СБУ приймаються особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

— за направленням лікарів;

— при самостійному зверненні за медичною допомогою.

 При оформленні на лікування до госпіталю подаються такі документи:

— співробітниками-військовослужбовцями — направлення лікаря, медична карта амбулаторного хворого з висновком лікаря, службове посвідчення;

курсантами ВВНЗ — направлення лікаря, медична карта амбулаторного хворого з висновком лікаря, продовольчий атестат, військовий квиток;

членами сім’ї військовослужбовця — направлення лікаря, медична карта амбулаторного хворого  з висновком лікаря, паспорт;

працівниками СБУ — направлення лікаря, медична карта амбулаторного хворого з висновком лікаря, паспорт.

 

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?page_id=2026