Роздрукувати Страница

Професійне навчання інвалідів

Warning!

Роз’яснення вимог законодавства України стосовно професійного навчання інвалідів

Згідно з Положенням про порядок надання Фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, яке затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України N 53/59 від 13.02.2001 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства праці та соціальної політики N 414/482 від 28.08.2002, N 89/314 від 19.04.2004, N 374/691 від 10.10.2006) професійне навчання інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, організовується державною службою зайнятості за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до потреб ринку праці.

Професійне навчання інваліда проводиться в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування (за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг).

У разі коли інвалід потребує спеціальних умов для професійного навчання відповідно до індивідуальних програм реабілітації, державна служба зайнятості організовує навчання в навчальних закладах у яких для цього створені необхідні умови.

За рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється професійне навчання зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних інвалідів (за винятком інвалідів, що належать до незастрахованих осіб).

Фінансування професійного навчання (професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 Фонд соціального захисту інвалідів здійснює фінансування на:

  • професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, у професійно-технічних, вищих (I — IV рівень акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості;
  • професійне навчання молоді із числа інвалідів після закінчення спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах, організаціях громадських організацій інвалідів за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг;
  • навчання непрацюючих інвалідів — шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в професійно-технічних, вищих (I — IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів» від 27.12.2006 N 1836 інваліди, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, мають право на професійну підготовку за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовку за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Професійне навчання інвалідів може проводитись в разі:

   — неможливості підібрати роботу через відсутність у інваліда необхідної кваліфікації;

   — необхідності змінити кваліфікацію в зв`язку з відсутністю роботи, що відповідає професійним навичкам інваліда;

   — втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;

  — відсутності професії;

  — необхідності підібрати роботу інваліду відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.

Фінансування витрат на навчання Заявника за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, зазвичай, здійснюється один раз для здобуття Заявником одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або здобуття професійних навичок та знань при навчанні на підготовчих курсах.

Інваліди, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, при виявлені бажання отримати професію звертаються до обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та надають останньому наступний перелік документів:

  — лист центру зайнятості щодо можливості здійснення професійного навчання за обраною спеціальністю та подальшого працевлаштування;

   — заяву на фінансування в установленій формі;

   — копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

   — копію паспорта;- копію трудової книжки (в разі її наявності);

   — копії документів про освіту;

  — копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності

;  — копію індивідуальної програми реабілітації;

   — довідку про склад сім’ї;

   — довідку про доходи членів сім’ї інваліда за останні 6 місяців, в тому числі пенсія по інвалідності (за 6 місяців);

  — копію акту обстеження соціально-побутових умов, складеного відповідним органом влади за місцем реєстрації постійного проживання інваліда.

Надання заявником недостовірних документів або інформації є підставою для відмови у фінансуванні.