«

»

Роздрукувати Запись

Звіт про роботу управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради за 2020 рік

Протягом року Управління виконувало функції з соціального захисту населення міста. Регулярно нараховувались і виплачувались усі види соціальної допомоги, субсидії, здійснювався контроль за нарахуванням пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, проводилось відшкодування витрат підприємствам та організаціям міста за надані послуги пільговикам, надавалися інші пільги та матеріальна допомога, виконувалися функції з питань праці та соціально-трудових відносин тощо.

Прийнято 8237 заяви для призначення надання усіх видів державної соціальної допомоги, в тому числі: 5615 — від громадян фахівцями Управління, 2498 — через ЦНАП та 124 — через веб-портали (у 2019 році —  11736 заяв).

Реалізація соціальної політики управлінням здійснювалась за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів з місцевого бюджету. Так, протягом  2020 року з державного, обласного  та місцевого бюджетів використано 214073,0 тис. грн., за аналогічний період минулого року  –  212967,7тис. грн.  (+1105,3тис. грн. або на 0,5% більше).

Показники виконання соціального захисту відповідно до чинного законодавства

 

№з\п Показник за

2019 р.

за 2020 р. Відхилення,

 

+ / — %
Розділ І. Державний бюджет
Соціальні допомоги
1 ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми»:
допомога по вагітності та пологам, осіб 165 171 6 3,6
сума, тис. грн. 365,0 383,2 18,2 5,0
одноразова допомога при народженні дитини, осіб 944 813 -131 -13,9
сума, тис. грн. 14650,6 11794,9 -2855,7 -19,5
допомога на тяжкохворих дітей, осіб 6 3 -3 -50,0
сума, тис. грн. 72,0 69,7 -2,3 -3,2
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, осіб 81 83 2 2,5
сума, тис. грн. 4311,6 6580,9 2269,3 52,6
допомога одиноким матерям, осіб 735 359 -376 -51,2
сума, тис. грн. 15274,7 12441,2 -2833,5 -18,6
допомога при усиновленні, осіб 7 4 -3 -42,9
сума, тис. грн. 130,7 115,3 -15,4 -11,8
2 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
осіб 762 650 -112 -14,7
сума, тис. грн. 22226,3 23776,5 1550,2 7,0
3 Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
осіб 19 27 8 42,1
сума, тис. грн. 240,9 304,0 63,1 26,2
4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
осіб 561 586 25 4,5
сума, тис. грн. 12405,2 14096,7 1691,5 13,6
5 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю»
осіб 204 249 45 22,1
сума, тис. грн. 3618,8 4837,1 1218,3 33,7
6 Тимчасова ДСД непрацюючій особі, яка не набула права на пенсію
осіб 67 100 33 49,3
сума, тис. грн. 685,0 1406,3 721,3 105,3
7 ЗУ «Про фактичне фінансування допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
Осіб 63 66 3 4,8
сума, тис. грн. 1550,9 1679,3 128,4 8,3
8 ПКМУ «Про виплати щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або престарілим, який досяг 80 річного віку»
осіб 495 369 -126 -25,5
сума, тис. грн. 220,0 170,1 -49,9 -22,7
9 Державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування:
— прийомна сім’я, осіб 7 4 -3 -42,9
сума, тис. грн. 1052,9 1621,5 568,6 54,0
— будинок сімейного типу, осіб 1 3 2 200,0
сума, тис. грн. 566,8 1151,3 584,5 103,1
10 Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати – героїня»
осіб 2 1 -1 -100
сума, тис. грн. 38,4 19,2 -19,2 -100
11 Допомога на дітей з багатодітних сімей
осіб 166 164 -2 -1,2
сума, тис. грн. 2879,9 4256,1 1376,2 47,8
12 Виплата компенсації послуги «муніципальна няня»
осіб 1 8 7 700,0
сума, тис. грн. 9,8 450,3 440,5 4494,9
13 Адресна допомога переміщеним особам ПКМУ №505
Сімей 529 507 -22 -4,2
осіб 776 747 -29 -3,7
сума, тис. грн. 10405,7 10034,8 -370,9 -3,6
14 Виплата ФОП карантин, осіб 0 110 110 100
сума, тис. грн. 0 1418,4 1418,4 100
15 Виплата 1000 (ПКМУ 251), осіб 0 654 654 100
сума, тис. грн. 0 655,8 655,8 100
Всього соціальні допомоги, осіб 4815 4931 116 2,4
сума, тис. грн. 90705,2 97262,6 65557,4 7,2
Житлові субсидії
16 За призначенням звернулось осіб, з них 3352 2029 -1323 -39,5
вперше 284 301 17 6,0
17 Призначено житлової субсидії, осіб 15410 9670 -5740 -37,0
Призначено субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, осіб 168 151 -17 -10,1
Всього призначено субсидій, осіб 15578 9821 -5757 -37,0
сума, тис. грн.,в т.ч.: 147410,5 113866,16 -33544,3 -22,8
ГОТІВКОВА форма, осіб 0 9070
сума, тис. грн. 103538,5
БЕЗГОТІВКОВА форма, осіб 600
сума, тис. грн. 9770,9
На придбання твердого палива та скрапленого газу сума, тис. грн. 896,6 556,76 -339,84 -37,9
профінансовано, тис. грн. 96783,1 99647,4 2864,3 2,5
заборгованість, тис. грн. 7928,5 22173,2 14244,7 179,7
18 Конфліктною комісією розглянуто звернень: 3937 1349 -2588 -65,7
— з питань призначення житлової субсидії 3725 1239 -2486 66,7
— з питань призначення допомоги 202 110 -92 -45,5
19 Призначено усі види державної соціальної допомоги 5055 4182 -873 -17,3
Встановлення статусу та видача посвідчень
20 Статус: Ветеран праці 137 47 -90 -65,7
Особа з інвалідністю внаслідок війни 17 7 -10 -58,8
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 11 14 3 27,3
Учасник війни 0 0 0 0
Видано посвідчень: Ветеран праці 146 47 -99 -67,8
Особа з інвалідністю внаслідок війни 43 50 7 16,3
Вкладки до посвідчення ІВВВ 9 14 5 55,6
Член сім’ї загиблого (померлого) ВВ 13 14 1 7,7
Учасник війни 0 0 0 0
Листи талонів на проїзд 95 6 -91 -95,8
Пільги
21 На обліку в ЄДАРП перебуває пільговиків 15347 15112 -235 -1,5
22 Житлово-комунальні послуги, осіб 3206 1916 -1290 -40,2
придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу, осіб 31 45 14 45,2
нараховані, тис. грн. 8888,0 0 -8888,0 -100
профінансовано, тис. грн. 8888,0 0 -8888,0 -100
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
23 ГРОШОВА форма пільги (з01.10.2019), осіб 1531 1961 430 28,1
БЕЗГОТІВКОВА, тис. грн. 4012,0 5792,6 1780,6 44,4
ГОТІВКОВА, тис. грн. 783,8 5724,5 4940,7 630,3
Всього користувалися пільгою, осіб 3237 1961 -1276 -39,4
нараховані пільги, тис. грн. 8940,4 11593,7 2653,3 29,7
профінансовано, тис. грн. 8940,4 11593,7 2653,3 29,7
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
Повернуто в бюджет, тис. грн. 112,7 34,8 -77,9 -69,1
Соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших категорій
24 Щорічна грошова допомога до 5 травня, осіб 1337 1252 -85 -6,4
сума., тис. грн. 1923,5 2022,9 99,4 5,2
25 Матеріальна допомога звільненим з військової служби за рахунок коштів державного бюджету, осіб 33 40 7 21,2
сума, тис. грн. 66,143 99,837 33,694 50,9
26 Матеріальна допомога з обласного  бюджету, осіб 18 41 23 127,8
сума, тис. грн., з них 13,854 34,545 20,691 149,4
Особам з інвалідністю, осіб 12 7 -5 -41,7
на суму, тис. грн. 9,256 5,947 -3,309 -35,7
Пенсіонерам за віком, осіб 6 34 28 466,7
на суму, тис. грн. 4,598 28,598 24,0 522,0
27 Виплачена допомога на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, осіб 25 27 2 8,0
сума, тис. грн. 107,551 142,614 35,063 32,6
28 Влаштовано до будинку-інтернату, осіб 11 8 -3 -27,3
29

 

 

 

 

 

Забезпечено санаторно-курортними путівками за розподілом Мінсоцполітики та Держбюджет, з них: 36 35 -1 -2,8
Учасники АТО 11 25 14 127,3
Особи з інвалідністю внаслідок війни 7 1 -6 -85,7
Учасники війни 0 0 0 0
Особи з інвалідністю заг. захворювання 14 2 -12 -85,7
Особи з інвалідністю — спинальники 7 7 0 0
Супроводжуючі особи 0 0 0 0
Сім’ї померлих (загиблих) 0 0 0 0
30 надано санаторно-курортні послуги за рахунок обласного бюджету, осіб 192 191 -1 -0,5
сума, тис. грн. 1386,481 1447,088 60,607 4,4
31 14 денний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету 15 12 -3 -20,0
сума, тис. грн. 94,5 84,0 -10,5 -11,1
Відпочинок вихідного дня для учасників АТО та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету 11/28 3/8 -8/-23 -72,7/

-82,1

сума, тис. грн. 34,1 15,6 -18,5 -54,3
Психологічна реабілітація учасників АТО, осіб 1 6 5 500
сума, тис. грн. 10,998 58,194 47,196 429,1
Компенсація вартості проїзду учасникам АТО для проходження псих.реабілітації, осіб 0 0 0 0
сума, тис. грн 0 0 0 0
32 Забезпечено технічними та ін. засобами реабілітації, осіб, в т.ч. 180 200 20 11,1
інвалідними візками 31 30 -1 -3,2
засобами малої механізації 79 94 15 19,0
палицями, милицями 61 65 4 6,6
спеціальними засобами для спілкування 9 11 2 22,2
33 Оформлено направлень на виготовлення протезних виробів 729 784 55 7,5
Видано направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації 178 189 11 6,0
34 Забезпечено пільговими автомобілями, осіб 0 0 0 0
35 Направлено на навчання осіб з інвалідністю 0 0 0 0
36 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю:
за невикористану санаторно-курортну путівку особам з інвалідністю внаслідок війни, осіб 46 30 -16 -34,8
сума, тис. грн. 21,877 15,617 -6,26 -28,6
за невикористану санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю, осіб 6 5 -1 -16,7
сума, тис. грн. 2,096 1,721 -0,375 -17,9
транспортне обслуговування, осіб 11 11 0 0
сума, тис. грн. 4,679 4,785 -0,106 -2,3
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, осіб 13 12 -1 -7,7
сума, тис. грн. 4,406 4,434 -0,15 -3,4
за самостійно придбані ТЗР 11 7 -4 -46,4
сума, тис. грн. 35,8 22,8 -13,0 -46,3
Соціальний захист Чорнобильців
37 На обліку перебуває осіб, в т.ч.: 385 378 3 0,8
1 категорії 158 160 2 1,3
2А категорії 53 48 -5 -9,4
2Б категорії 4 4 0 0
3а категорії 31 30 -1 -3,2
3Б категорії 48 48 0 0
вдови 39 45 6 15,4
діти 42 43 1 2,4
38 Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів державного бюджету, осіб 33 23 -10 -30,3
сума, тис. грн. 240,806 177,083 -63,723 -26,5
Надано санаторно-курортні послуг за рахунок коштів обласного бюджету, осіб 35 29 -6 -17,1
сума, тис. грн. 304,53 261,913 -42,617 -14,0
Виплачені компенсації, в т.ч.
на харчування дорослим, осіб 215 214 -1 -0,5
сума., тис. грн. 881,7 889,2 7,5 0,9
На оздоровлення., осіб 74 148 74 100,0
сума., тис. грн. 7,6 14,7 7,1 93,4
Одноразова компенсація за втрату годувальника, осіб 2 3 1 50,0
сума., тис. грн. 15,2 23,4 8,2 53,9
Зубопротезування, осіб 5 4 -1 -20,0
сума, тис. грн. 17,844 21,049 3,205 18,0
Забезпечено ліками, осіб 140 132 -8 -5,7
сума, тис. грн. 166,838 211,539 44,701 26,8
Розділ ІІ. Місцевий бюджет 14
39 Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, осіб 240 15 -225 -93,7
виплачено, тис. грн., 514,4 194,1 -320,3 -62,3
заборгованість, тис. грн. 0 0 0 0
40 Надання матеріальної допомоги, осіб 426 450 24 5,6
сума, тис. грн., в т.ч.: 403,629 585,859 182,23 45,1
гостро-потребуючим верствам населення 351 365 14 4,0
сума, тис. грн. 329,863 510,981 181,118 54,9
екстремальна ситуація, осіб 8 6 -2 -25,0
сума, тис. грн. 40,118 16,5 -23,618 -58,9
звільненим особам 3 3 0 0
сума, тис. грн. 0,907 1,2 0,293 32,3
на поховання, осіб 64 76 12 18,8
сума, тис. грн. 32,741 57,178 24,437 74,6
100 річним 1 2 1 100,0
сума, тис. грн. 0,504 2,0 1,496 296,8
 багатодітним родинам, осіб 18 18 0 0
сума, тис. грн. 9,024 9,0 0,024 0,3
сім’ям, в яких виховують двоє і більше дітей з інвалідністю, осіб 3 2 -1 -33,3
сума, тис. грн. 1,5 1,0 -0,5 -33,3
сім’ям, в яких виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, осіб 12 12 0 0
сума, тис. грн. 6,0 6,0 0 0
41 Надано матеріальної допомоги учасникам АТО\ООС 38 22 -16 -42,1
сума, тис. грн. 78,0 44,0 -32,0 -41,0
До Дня матері матерям загиблих учасників АТО\ООС, осіб 2 2 0 0
сума, тис. грн. 4,0 4,0 0 0
До дня захисника України членам сімей загиблих учасників АТО\ООС осіб 2 2 0 0
4,0 4,0 0 0
Всього матеріальної допомоги 502 510 8 1,6
сума, тис. грн. 506,657 655,859 149,222 29,5
42 Організовано громадські роботи, тис. грн. 396,45 339,8 -56,65 -14,3
43 Пільгове перевезення автомобільним транспортом
профінансовано, тис. грн. 2000,0 1794,6 -205,4 -10,3
44 Пільгове перевезення залізничним транспортом
профінансовано, тис. грн. 140,0 200,0 60,0 42,9
45 пільга по абонплаті інвалідам 1 гр. по зору
осіб 10 8 -2 -20,0
профінансовано, тис. грн. 4,2 3,5 -0,7 -16,7
46 Пільги на послуги зв’язку
осіб 232 146 -86 -37,1
профінансовано, тис. грн. 102,1 68,2 -33,9 -33,2
Встановлено телефонів 0 0 0 0
47 Компенсація міжміський проїзд, осіб 242 298 56 23,1
профінансовано, тис. грн. 30,4 64,4 34,0 111,8
48 Компенсація приміський проїзд, осіб 0 9 9 100
профінансовано, тис. грн. 0 0,7 0,7 100
49 Компенсація проїзд ЧАЕС 6 3 -3 -50,0
профінансовано, тис. грн. 6,8 2,1 -4,7 -69,1
50 Пільга удовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 2 0 0
профінансовано, тис. грн. 4,1 9,1 5,0 122,0
51 Закуплено санаторно-курортних путівок для ліквідаторів ЧАЕС ІІ категорії, осіб 2 0 -2 -100
сума, тис. грн. 17,52 0 -17,52 -100
52 Перевезення учасників АТО та членів їх сімей до місця відпочинку вихідного дня 2 2 0 0
6,0 6,0 0 0
53 Проїзд автотранспортом батькам дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб 1 1 0 0
профінансовано, тис. грн. 0,3 0,3 0 0
Всього на соціальний захист з місцевого бюджету 3728,927 3338,659 -390,268 -10,5
Розділ ІІІ. Захист з питань праці та соціально-трудових відносин
54 Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн. 584,9 485,8 -99,1 -16,9
55 Проведено засідань Ізюмської міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 12 10 -2 -16,7
Заслухано керівників підприємств-боржників 13 12 -1 -7,7
56 Направлено листи засновникам підприємств, установ, організацій, всього, од. 12 12 0 0
З пропозиціями про притягнення керівника підприємства, установи, організації до дисциплінарної відповідальності, од.: 0 0 0 0
З них про розірвання контрактів, од. 0 0 0 0
Щодо вжиття заходів з метою ліквідації боргів, од. 12 12 0 0
57 Проведено засідань Тристоронньої соціально-економічної ради 4 4 0 0
58 Укладено колективних договорів, од 116 118 2 1,7
59 Програма зайнятості
Працевлаштовані незайняті особи 2268 2295 27 1,2
Професійна підготовка 527 484 -43 -8,2
Громадські роботи 817 742 -75 9,2
Рівень безробіття, % 3,55 4,7 1,15 32,4
Розділ ІV. Охорона праці та атестація робочих місць
60 Проведено перевірок діяльності суб’єктів господарювання, з них:

з питань охорони праці

36 36 0 0
з питань атестації робочих місць за умовами праці 36 36 0 0
Виявлено порушень 12 16 4 33,3
Усунені порушенння 12 16 4 33,3
Розділ V. Контроль за призначенням і виплатою пенсій
61 Призначено нових справ УПФУ 579 476 -103 -17,8
Перераховано справ УПФУ 1188 1807 619 52,1
Перевірено пенсійних справ: 1709 1711 2 0,1
нових 555 417 -138 -24,9
перерахунків 1154 1294 140 12,1
Виявлено порушень, кількість справ 3 1 -2 -66,7
недоплата, грн. 976,15 2154,9 1178,75 120,8
переплата, грн. 217,44 0 -217,44 -100
Розділ VІ. Обстеження матеріально-побутових умов проживання, перевірка доходів
62 Кількість обстежених сімей 8122 1584 -6538 -80,5
житлової субсидії 3524 1014 -2510 -71,2
ДСД малозабезпеченим сім’ям 4598 570 -4028 -87,6
63 Перевірено справ, з них 14627 13807 -820 -5,6
житлові субсидії 9602 9670 68 0,4
соціальної допомоги 5025 4137 -888 -17,7
виявлено порушень, з них 85 128 43 50,6
по житлових субсидіях 43 50 7 16,3
по соціальних допомогах 42 78 36 85,7
довідки про доходи 0 0 0 0
Сума надміру виплачених коштів, тис грн 151,83 406,34 254,51 167,6
Житлової субсидії 129,83 216,5 86,67 66,8
Соціальної допомоги 22,0 189,84 167,84 762,9
Сума повернутих коштів до державного бюджету 162,06 424,9 262,84 162,2
Житлової субсидії 135,7 216,5 80,8 59,5
Соціальної допомоги 26,36 208,4 182,04 690,6
Розділ VІІ. Організація соціальних послуг
64 Соціальне обслуговування
Кількість прийнятих заяв на обслуговування терцентром 209 533 324 155,0
Всього в терцентрі отримують послуги, в т.ч. осіб 1573 1568 -5 -0,3
Відділенням соціальної допомоги вдома 459 449 -10 -2,2
Відділенням денного перебування 345 404 59 17,1
Відділенням адресної та грошової  допомоги 769 715 -54 -7,0
Надано соціальних послуг 158418 184427 26009 16,4
65 Робота з багатодітними сім’ями
Кількість сімей 258 259 1 0,4
Кількість дітей з багатодітних сімей 866 876 10 1,2
Кількість заяв на встановлення статусу 39 26 -7 -43,3
Видано посвідчень :

дитина з багатодітної сім’ї

186 98 -88 -47,9
Батьки з багатодітної сім’ї 69 43 -26 -47,7
Звернення на почесне звання «Мати-героїня» 1 1 0 0
66 Робота з недієздатними (обмежено дієздатними) особами
Кількість недієздатних осіб на обліку 20 21 1 5,0
Кількість обмежено дієздатних на обліку 1 1 0 0
67 Надання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка»
Отримано «пакунків малюка» 266 97 -169 -64,0
Видано «пакунків малюка»
68 Робота з внутрішньо переміщеними особами
Кількість облікованих ВПО 7374
Видано довідок 1444 542 -902 -62,5
Скасовано довідок 35 2 -33 -94,3
69 Робота з протидії насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності, захисту бездомних осіб
Розглянуто фактів вчинення насильства в сім’ї за Інформацією Ізюмського ВП ГУПН України в Харківській області 151 175 24 15,9
Кількість повідомлень, направлених до служби у справах дітей щодо присутності дітей в сім’ях, де відбувалися факти вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення 2 5 3 150,0
Влаштовано жінок, постраждалих від домашнього насильства, до КУ «Кризовий соціальний центр для жінок» 0 0 0 0
Розділ VІІ. Утримання управління
70 Заробітна плата 7979,957 9187,845 1207,888 15,1
Нарахування на заробітну плату 1709,410 1952,493 243,083 14,2
Оплата за теплопостачання 178,188 148,153 -30,035 -16,9
Оплата за водопостачання та водовідведення 13,857 14,883 1,026 7,4
Оплата за електроенергію 69,177 66,209 -2,968 -4,3
Інші комунальні послуги 2,661 3,956 1,295 48,7
Предмети, матеріали, обладнання 325,103 240,860 -84,243 -25,9
Оплата послуг (крім комунальних) 635,653 364,635 -271,018 -42,6
Інші видатки 1,384 20,549 19,165 1384,8
Видатки на відрядження 39,122 14,089 -25,033 -64,0
Техніка для печаті, комп’ютерна техніка 19,8 53,498 33,698 170,2
Разом 10974,312 12067,17 1092,858 9,96
71 Утримання Централізованої бухгалтерії
Заробітна плата 795,889 1010,958 215,069 27,0
Нарахування на заробітну плату 178,682 224,916 46,234 25,9
Оплата за теплопостачання 7,045 10,662 3,617 51,3
Оплата за водопостачання та водовідведення 0,707 1,0 0,293 41,4
Оплата за електроенергію 4,598 5,0 0,402 8,74
Інші комунальні послуги 0,288 0,4 0,112 38,9
Видатки на відрядження 0 0,120 0,120 100
Разом 987,209 1253,056 265,847 26,9
Утримання ЦСССДМ
72 Заробітна плата 307,630 368,323 60,693 19,7
Нарахування на заробітну плату 68,295 89,068 20,773 30,4
Оплата за теплопостачання 4,432 4,399 -0,033 -0,7
Оплата за водопостачання та водовідведення 0,254 0,629 0,375 147,6
Оплата за електроенергію 1,646 3,523 1,877 114,0
Інші комунальні послуги 0,143 0,500 0,357 249,65
Предмети, матеріали, обладнання 9,0 12,168 3,168 35,2
Інші видатки 184,967 202,571 17,604 9,5
Видатки на відрядження 3,668 1,010 -2,658 -72,5
Разом 580,035 682,191 102,156 17,6
Всього на утримання 12541,556 14002,417 1460,861 11,6

 

Начальник управління                                                              Надія ПЕТРОВА

Максуда Руденко, (05743)2-21-74